Lingvista Jozef Mlacek: V náboženskej komunikácii dochádza k sporným otázkam, ktoré je nutné analyzovať

     Počas konferencie, zameranej na vzťah médií a náboženstva, objasnil svoju štúdiu v oblasti lingvistiky aj jazykovedec Jozef Mlacek. Pomocou vlastnej monografie –Štylistické otázky náboženskej komunikácie sa usiloval o vysvetlenie sakrálnych pojmov na úrovni slovenského jazyka.

 

Katedra žurnalistiky KU 28. a 29. apríla zorganizovala konferenciu. Na tohtoročnú tému Božie posolstvo – ľudský jazyk; možnosti a hranice médií, prišli porozprávať odborníci z oblasti teológie, žurnalistiky a jazykovedy. Medzi prednášajúcimi bol aj jazykovedec a profesor na KU Jozef Mlacek.

Prvé Mlackove výskumy v tejto oblasti vzišli z rozboru piesní v katolíckych spevníkoch zameraných na jazykovú rovinu. „Je prirodzené, že človek vníma sporné otázky v náboženskej komunikácii,“ povedal.

Podľa jeho slov sa náboženskému jazyku venuje neprimerane malá pozornosť. ,,V náboženskej komunikácii dochádza k rozmanitým, otvoreným a sporným otázkam, ktoré je nutné analyzovať,“ dodal Mlacek.

Slová, ktoré používame v náboženských textoch, často nie sú spájané iba s duchovným svetom. Nemecký bádateľ Andrej Brojler v tejto súvislosti zaviedol nové slovo -arkánum (tajomno). Spája ho s Božím tajomstvom, no zároveň si uvedomuje, že nejde iba o otázku náboženstva. Podľa Mlacka je tajomno aj v bežnom svete a komunikácii.

„Prednáška ma zaujala práve pre osobu prednášajúceho. Je to podľa mňa zaujímavý človek, ktorý dokáže pútavo rozprávať,“ vyjadril sa študent FF KU.

Jozef Mlacek študoval na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí na KU. Venuje sa oblasti výskumu slovenského jazyka, frazeológie, syntaxe a štylistiky.

Alžbeta LadňákováPridaj komentár