Literárny vedec Gavura: Poézia môže ľudí zachrániť

Ružomberok, 9. apríla – Svet románov, poviedok a básní je aj dnes blízky mnohým ľuďom. Ani na Slovensku nie je núdza o autorov, pre ktorých je písanie veľkou radosťou. Jedným z nich je Ján Gavura. Básnik, literárny vedec a prekladateľ detských kníh zavítal na Katolícku univerzitu v Ružomberku.

Literárny utorok sa začal prednesom z jeho tvorby v podaní študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky. Následne priblížil svoje diela samotný básnik v autorskom čítaní zo svojich zbierok. „Literárna kritika je veda porozumenia a veda komunikácie,“ píše sa v úvode zbierky Lyrické iluminácie. Kniha je výberom autorových literárnych kritík, uvažuje tiež o súčasnom stave kritiky na Slovensku. Gavura vyjadril názor, že je nedostatočná a nemala by byť poznačená emóciami.

Druhou časťou stretnutia bola beseda, v ktorej autor odpovedal na rôzne otázky týkajúce sa jeho tvorby. „Sníval som o napísaní knihy už ako študent alebo, lepšie povedané, žiačik základnej školy a išlo to metódou napodobovania iných,“ priblížil svoje literárne začiatky. Podľa jeho slov, prvý vážny pokus napísať knihu prišiel až na vysokej škole.

Počas besedy zaznela aj otázka, na akej úrovni je súčasná poézia pre deti. Skúsený prekladateľ detskej poézie skonštatoval, že v anglických básňach môžeme nájsť námety, z ktorých by básnici na Slovensku mohli čerpať. Ide o aktuálne témy ako je napr. šikanovanie.

Gavura tiež súhlasil s vyjadreným názorom, že poézia má oveľa menej čitateľov ako próza. Zdôraznil pritom, že viac ako samotným autorom to prekáža vydavateľom, ktorí prichádzajú o zisk. „Nemyslím si, že je to až taký veľký problém. Myslím si, že čitatelia by si mali hľadať svojich autorov,“ doplnil.

Dôležitosť poézie ako takej vôbec nepodceňuje – práve naopak. „Boli ľudia, ktorí sa poéziou dokázali zachrániť. Boli ľudia, ktorí sa poéziou dokázali spasiť,“ tvrdí básnik. Narážal na situácie, kedy práve básne pomohli čitateľom prekonať ťažké životné situácie.

Gavura zodpovedal tiež otázku, čo je preňho inšpiráciou k tvorbe. Námety sa usiluje hľadať v ľudskom živote, čerpá z minulosti a inšpiráciou sú preňho aj jeho tri dcéry.

Autorské čítanie zorganizovala Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty KU. Beseda s Jánom Gavurom nebola prvá svojho druhu. V tomto a minulom akademickom roku boli hosťami literárnych popoludní aj Jozef Palaščák a Peter Karpinský.

Ján Gavura sa narodil v roku 1975 v Poprade. Vyštudoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde v súčasnosti pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy. Je autorom básnických zbierok Pálenie včielKaždým ránom si. Za svoju vedeckú monografiu Ján Buzássy získal Prémiu Literárneho fondu za rok 2008 a Cenu rektora Prešovskej univerzity 2008.

Foto: dotyky.netPridaj komentár