Máj v Púchove

PÚCHOV, 28. mája– Posledná predmájová nedeľa sa niesla v duchu osláv 68. výročia Oslobodenia mesta Púchov. Ku tomuto dátumu sa tiež viaže tradičné stavanie mája spojené s jeho oslavami. Ani tento rok nebol výnimkou a ostužkovaný máj na Pešej zóne sa nachvíľu stal novou dominantou mesta.

Program dňa spojený s výročím oslobodenia mesta sa niesol v pietnej, tichej spomienke na jeho osloboditeľov. Primátor mesta spolu s rodinami a priateľmi zosnulých pokládli vence na miesto ich pamiatky a vzdali tak hold vlasteneckému hrdinstvu. V parku pri Župnom dome tým vytvorili chvíľku úcty a vďaky. Slová nezabúdame sa tlačili na ústa. Ďakovnou rečou primátora mesta, ktorý takto každoročne podporuje myšlienku vzdávania úcty hrdinom, sa park aspoň nachvíľu zaplnil pamätníkmi a staršími ročníkmi.

Neskôr sa centrom pozornosti stala Pešia zóna. Stavanie mája je tradičná udalosť konajúca sa pri dobrej hudbe a vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa o jeho stavbu postarajú. O šiestej nasledoval príhovor primátora, ktorý poďakoval za účasť a za zrealizovanie májovej pýchy mesta. Po jeho príhovore sa o zábavu postaral Folklórny súbor Váh spolu s ľudovou hudbou. Pešia zóna ožila ľudovým spevom a ku dobrej nálade ľudia mali bližšie aj vďaka peknému, slnečnému počasiu.

Do týždňa prvomájových osláv takisto patria aj iné udalosti konajúce sa meste. V utorok nasleduje Vatra oslobodenia v Horných Kočkovciach, ktorá je takisto jednou z tradičných mestských podujatí. V stredu v Marczibányiho záhrade bude kraľovať láska a bozky. Prvomájový bozk pod rozkvitnutou čerešňou, kedy má mládenec potešiť svoju milú je ďalším tradičným rituálnom, ktorý máj prináša do mesta.Pridaj komentár