Manipulácia verejnej mienky očami politológa Jána Baráneka

RUŽOMBEROK, 12. februára  – V rámci intelektuálneho a formačného programu Kolégia KU sa na pôde Katolíckej Univerzity konala beseda s politológom Jánom Baránekom. Počas prednášky nám priblížil najmä manipuláciu verejnej mienky v rôznych agentúrach, vrátane Polis Slovakia, ktorej je majiteľom.

Najviac apeloval na korupciu v slovenskom štáte a na manipuláciu výsledkov z prieskumov verejnej mienky, ktorá sa týka najmä politickej sféry.  Podľa Baráneka, každý zverejnený prieskum je vlastne manipuláciou, tým, že sa zverejní, ovplyvní dav. Podotkol aj, že často do médií prinášajú rôzne ratingové agentúry zlé výsledky a odhady. Za najväčšiu nevýhodu považuje fakt, že nie sú nikým kontrolované. ,,Tu sa hodí otázka, či korupcia vôbec niekomu prekáža,“ dodal Baránek.

V druhej časti besedy zdôraznil skutočnosť, že veľkú úlohu zohrávajú aj novinári, ktorí by mali byť vzdelaní, kritickí a objektívni. Skonštatoval, že úroveň dnešnej žurnalistiky na Slovensku je veľmi nízka a vkladá nádeje do novej generácie.

Agentúra Polis Slovakia sa zameriava už len na politické prieskumy, ktorých výsledky sa môžu ale nemusia zverejňovať. Prednášky  Kolégia budú pokračovať v Sieni rektorov na rektoráte KU v utorky v obvyklom čase o 16.00.

 

Anna RagančíkováPridaj komentár