Manželstvo nie je len papier. Rodina je dôležitá

Sv. Ján Pavol II. vo svojich encyklikách zdôrazňoval aj dôstojnosť žien a dôležitosť rodiny. Pastoračné výzvy rodiny v kontexte evanjelizácie sa stali predmetom nedávnej biskupskej synody.

Ružomberok.  Utorky s hosťami na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku v mesiaci október ukončila prednáška Mareka Iskru. Riaditeľ a duchovný správca Diecézneho pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy vo svojej prednáške rozoberal manželstvo a rodinu, ktorú citlivo vnímal pápež rodiny, sv. Ján Pavol II.

Ján Pavol II. bol autorom rôznych dokumentov, v ktorých podporoval hlavnú podstatu manželstva podľa kresťanských hodnôt. V dokumentoch Magisteria pontifikatu pápeža Jána Pavla II. (Familiaris consortio, List rodinám z 2. februára 1994, KKC a iných dokumentov) sa rozoberá výchovu v láske podľa kresťanských hodnôt.  Pápež apeloval slovami : „ Budúci osud ľudského rodu závisi od rodiny! Je teda nevyhnutné a naliehavé, aby sa každý  človek dobrej vôle usiloval uchovávať a povznášať hodnoty a požiadavky rodiny”.

Kritická situácia rodiny sa nespája len s rokom 2014. V mnohých krajinách prinútila pastierov Katolíckej cirkvi, aby sa hlbšie venovali rodine na riadnom zhromaždení biskupskej synody, ktoré trvalo od 26. septembra do 25. októbra 1980. Pápež Ján Pavol II. zhrnul jej bohaté výsledky v apoštolskej exhortácii „Familiaris consortio“ („Rodinné spoločenstvo“: o úlohách kresťanskej rodiny v súčasnom svete“). V dokumente Ján Pavol II. pripomenul: ,, Cirkev si uvedomuje, že manželstvo a rodina tvoria jedno z najcennejších bohatstiev ľudstva.“.

Hlavným dôvodom stretnutia biskupskej synody , ktorá prebiehala v posledných dňoch, bola téma manželstva a rodiny.  Vatikán rozoslal pred Mimoriadnou synodou biskupov  dotazníky.  Kardinál Luis Antonio Tagle, arcibiskup filipínskej Manily, po vyhodnotení pre Catholic News Service povedal: „Som šokovaný z výsledkov vatikánskeho prieskumu o náuke Cirkvi o rodine. Očividne posolstvo Cirkvi veriacich akosi nedostihlo.“

Marek Iskra povedal: ,,Ak chceme hovoriť o kresťanskej láske, musíme pochopiť základným pravidlám viery a nepovažovať manželstvo len za papier“.   22. októbra 2014 na sviatok sv. Jána Pavla II. Rada vlády SR na svojom 18. zasadnutí schválila návrh Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a návrh Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019. Marek Iskra to považuje za dobrý krok k lepšiemu chápaniu rodovej politiky , ktoré môže taktiež viesť k pochopeniu podstaty rodiny.

Zábojníková AnnaEtické aspekty vz»ahu k rodine - 6_roèník_html_100bdc71Pridaj komentár