Manželstvo nie je len podpis na papieri

Manželské páry môžu od 10. februára využiť množstvo zliav či zúčastniť sa na podujatiach, ktoré pre nich pripravili organizátori v rámci Národného týždňa manželstva.

Národný týždeň manželstva (NTM) sa na Slovensku začal 10. februára a trvá  do 16. februára. „Ide o kampaň na podporu hodnôt vernosti, celoživotného vzťahu a zmysluplného manželstva, ktoré je základom každej rodiny,“ vyjadril sa koordinátor kampane pre západné Slovensko Peter Kremský.

Téma tohtoročnej kampane je: „Manželstvo – viac ako papier.” Úlohou je zdôrazniť chápanie  manželstva ako vzťahu medzi mužom a ženou, ktorý je naplnený láskou a nevnímať manželstvo len ako formálny právny vzťah. Zakladateľ NTM Richard Kane hovorí: „Táto kampaň je dobrá príležitosť pre dobrých ľudí, aby robili dobré veci.“

V rámci NTM sa konajú podujatia a akcie v mnohých mestách a obciach na Slovensku. Záštitu nad podujatím už po štvrtýkrát prevzala Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta Slovenskej republiky.

Počas týždňa ponúkajú zľavy pre manželov tiež mnohé reštaurácie, cukrárne, hotely či kníhkupectvá. Viac informácií na stránke www.ntm.sk

NTM oslovil aj Katolícku univerzitu v Ružomberku, ktorá túto kampaň podporila zorganizovaním semináru s manželmi Jakubiakovcami, ktorí sa aktívne zapájajú do NTM. „Počas celého roka organizujeme manželské večery, kde sa stretávame s rozdielnymi  manželskými dvojicami. Zámerom je, aby sme na základe svojich skúseností mohli poradiť iným či naučiť sa niečo nové a predísť tak problémom v manželstve, aj po 30 rokoch,“ vysvetľujú manželia Jakubiakovci. Zúčastneným semináru radia: „Dôležité je byť úprimný, nestratiť dôveru blízkeho človeka, prejavovať úctu a samozrejme, vo vzťahu nikdy nesmie byť nuda,“ so smiechom dodávajú manželia.

Prvýkrát sa NTM dostal na Slovensko v roku 2011. Je súčasťou celosvetovej kampane Marriage Week, ktorá prebieha už od roku 1997. Prvý raz sa uskutočnila v Anglicku, odvtedy sa rozšírila do 19 krajín sveta.

Martina Púpavová

 

 Pridaj komentár