Maratón o medializácii volieb do VÚC zaujal

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU RK) sa na katedre žurnalistiky konal seminár Voľby v regionálnych médiách a limity prístupu k informáciám. Medzi hosťami sa k slovu dostali analytik, dvaja právnici a novinárka.

Prvý z hostí, ktorý predstúpil a prednášal na seminári pred širšou verejnosťou zúčastnených bol právnik kvalifikovaný na oblasť médií Igor Chovan. Vo svojej prednáške sa dotkol politickej reklamy. Hovoril o význame politickej reklamy a výške sankcií, ktoré hrozia pri porušení zákona.

Ďalšiu z prednášok detailnejšie rozoberal analytik spoločnosti NEWTON Media Martin Gonda. Jeho téma bola: „Regionálne voľby – Nuda pre média?“ Vo svojej prezentácii si pomáhal grafmi a diagramami, kde znázorňoval presné čísla týkajúce sa daných volieb.

Neskôr sa k slovu dostal aj druhý právnik Vladimír Pirošík. Ten poukázal a bližšie špecifikoval obmedzenia práv na informácie. V jeho prezentácii spomenul, že: „Verejní činitelia, verejné figúry, majú obmedzené právo na ochranu súkromia.“

Posledným hosťom bola regionálna novinárka a poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Košiciach Katarína Čižmáriková. Vo svojej téme rozoberala limity prístupu k informáciám v regionálnych médiách.

Vedúci odboru žurnalistika na KU RK, Imrich Gazda, predstavil on-line výkladový slovník pre žurnalistov. V slovníku sa nachádza novinárska a kresťanská terminológia. Ministerstvo školstva cez grantovú agentúru KEGA financovalo tento projekt. Slovník je k dispozícii na internetovej stránke  www.media.ku.sk/slovnik.Pridaj komentár