Martin Gonda: Samosprávne kraje v médiách sú prezentované dostatočne

              Po prvom kole volieb do samosprávnych krajov sa na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku stretli odborníci, aby ohodnotili mediálnu prezentáciu žúp.

              Zúčastnili sa ho právnik Igor Chovan, bývalý vedúci licenčného odboru Rady pre vysielanie a retransmisiu, analytik Newton Media Martin Gonda, právnik a spolupracovník Transparency International Slovensko Vladimír Pirošík a podpredsedníčka Slovenského syndikátu novinárov Katarína Čižmáriková.

Podľa Gondu sú samosprávne kraje v médiách prezentované dostatočne: „V roku 2013 informácia o nich zaznela vo vyše 15 000 príspevkoch.“Právnik Vladimír Pirošík: Ak ide o verejné fórum – zasadanie mestského zastupiteľstva, súdne pojednávanie či inauguračné konanie – môžem tam nielen prísť, ale si to aj zachytiť akýmkoľvek spôsobom a ďalej šíriť,“ Poukázal teda na časté limity pri získavaní informácií. V závere seminára poukázala na význam regionálnych a lokálnych médií, ktoré nemajú len informačný, ale aj integračný význam Čižmáriková: „Na Slovensku však vychádza len jeden regionálny denník, Korzár, a taktiež len jeden lokálny denník, Prešovský večerník.“

Odborný seminár bol  organizovaný v spolupráci s Transparency International Slovensko a Slovenským syndikátom novinárov. „Regionálne médiá majú veľkú silu, narastajú na význame, a preto bolo potrebné aj takouto formou a spätnou väzbou pre študentov, ktorý raz budú pracovať pre regionálne médiá, posilniť vedomostný základ, ktorý dostávajú v škole, aby prišli na to, ako to tam funguje, s čím môžu- nemôžu rátať,“ povedal organizátor semináru Peter Kravčák.

Klaudia LacušováPridaj komentár