Médiá ovplyvňujú rodinu

Od začiatku októbra tohto roka bol úspešne spustený internetový portál Rodina a média. Na svetovom kongrese Rodina a médiá, ktorý sa konal na Katolíckej univerzite v Ružomberku v roku 2008 vznikol prvýkrát nápad vybudovať stránku zaoberajúcu sa problematikou médií vo vzťahu k rodine a rodinnú mediálnu výchovu.

Prístup na stránku www.rodinaamedia.ku.sk je pre každého. No cieľovou skupinou sú hlavne rodičia a vychovávatelia. Nový projekt má pomôcť pri orientácii sa vo svete médií, a to v prieniku s výchovou detí.

Stránka ponúka články populárno-náučného charakteru, ako aj odborné texty. Čitatelia môžu získať informácie o výchove detí v spojitosti s médiami.

Okrem odborných textov nájdeme aj poradňu. No taktiež nám ponúka aj odpovede na otázky týkajúce sa výchovy detí k zodpovednému  používaniu médií.

Zástupca vedúceho tohto projektu Pavel  Izrael mal na starosti koordináciu, prípravu a čiastočne aj tvorbu stránky.  Po odštartovaní webovej stránky sa vyjadril: ,,Mal som na starosti  koordináciu prípravy stránky a čiastočne aj jej tvorbu. Svojím podielom prispeli aj ostatní členovia projektového tímu a tiež sme využili ľudí z externého prostredia, napr. na dizajn stránky alebo niektoré články.“

Webová stránka je výsledkom realizácie projektu VEGA 1/0948/11 Socializačné a desocializačné vplyvy médií na rodinné prostredie. Možno ju rozdeliť do dvoch fáz: dizajnovanie stránky a napĺňanie stránky obsahom.

Andrea Bašistová

foto: autorPridaj komentár