Mediálne centrum privítalo stredoškolákov

Študenti Súkromne strednej odbornej školy Tatranskej akadémie v Poprade navštívili 11. 02. 2014 televízne štúdio katedry žurnalistiky a Univerzitnú knižnicu Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) .

Mediálne centrum navštívili študenti, ktorých zaujíma chod televízie a do budúcna sa chcú venovať práci v tejto oblasti. V televíznom štúdiu sa študentom venovali Pavol Dzivý, Marián Mecháček a Peter Kravčák. Odborní zamestnanci katedry žurnalistiky poukázali na dôležité informácii o správnych taktikách moderovania, kamerovania a na rozdiely medzi spravodajstvom a publicistikou. Praktiky žurnalistov si študenti zároveň vyskúšali v profesionálnom štúdiu.

„ Zo strednej školy som nazbieral už nejaké skúsenosti, ale workshop na KU mi poskytol viac skúsenosti. Chcem sa angažovať v školskej televízii. KU ma zaujala priestrannou novovybudovanou univerzitnou knižnicou a technickým vybavením mediálneho centra,“ povedal študent Tatranskej akadémie Roman.

 „Štúdium na KU by som si vybral už len kvôli novému mediálnemu centru a jeho vybaveniu. Práca s technikou ma veľmi baví a určite by som si tam našiel svoje miesto,“ dodal študent Tatranskej akadémie Tomáš.

 Televízia SSOSTA TV vznikla na Súkromnej strednej odbornej škole Tatranskej akadémie v Poprade v septembri 2012. Cieľom pedagógov je pripraviť absolventov na ďalšie televízne štúdium na vysokej škole. Študenti, sú členmi krúžku školskej televízie, kde sa venujú školskému spravodajstvu.

Autor: Michaela Belkoťáková

 Pridaj komentár