Medzinárodná náboženská konferencia prilákala mnoho záujemcov

Konferencia s názvom Božie posolstvo – ľudský jazyk sa uskutočnila od 28. – 30. apríla 2014. Táto konferencia je organizovaná v rámci celosvetovej odbornej diskusie na tému náboženstva, médií a jazyka.

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) v spolupráci s ECREA Media and Religion TGW zorganizovali diskusiu na tému Božie posolstvo – ľudský jazyk. Na konferencii sa rozoberali témy, ako evanjeliové posolstvo v médiách, náboženský jazykový štýl a spustite (sociálne) siete. Konferencie sa zúčastnili významní hostia.  „Už dlho sme chceli pozvať medzi nás profesora Andrzeja Dragulu so Štetínskej univerzity v Poľsku. On hovorí najmä o jazyku viery a neviery. Ďalším hosťom je Mihai Coman, profesor z Bukurešti a venuje sa konaniu mediálnych rituálov a tiež to vie veľmi zaujímavo prepojiť s náboženstvom,“ povedala Terézia Rončáková, vedúca organizačného tímu. Medzi ďalších prednášajúcich na tejto konferencii patrili: Juraj Šúst, brat Filip, Marzena Makuchowska a iní. Konferencie sa zúčastnil aj lingvista, vyučujúci z Katedry žurnalistiky FF KU Jozef Mlacek. „Táto konferencia je zaujímavejšia tým, že dostáva lingvistickejší rozmer. Tento rok je to špecifikum, že tu máme viacero jazykovedcov a celá tá problematika sa bude tak trochu točiť o celej problematike náboženského jazyka v médiách,“ konštatovala Rončáková. Na konferencii sa ďalej rozoberalo, že médiá hovoria o nenáboženských veciach, ako o náboženských. „Spôsobuje to nevšednosť konkrétnej udalosti alebo silné spoločenské očakávanie, alebo tiež spoločenská obava. Vtedy si novinári vyberajú náboženský jazyk, aby im ukázali, aká je táto situácia dôležitá a unikátna,“ vyjadril sa Mihai Coman, rumunský profesor pôsobiaci na Univerzite v Bukurešti.
Konferencia prilákala najmä študentov žurnalistiky. Som veľmi rád, že na našej univerzite sa udialo niečo takéto. Špeciálne som sa tešil na brata Filipa, pretože som ho mal možnosť vidieť na televíznej obrazovke v relácii Pod lampou,“ povedal Tomáš, študent žurnalistiky. V rámci tejto konferencie prišla aj unikátna možnosť priameho prenosu so súbežne prebiehajúcou konferenciu na našej partnerskej univerzite v Santa Croce v Ríme.

Katedra žurnalistiky FF KU sa zúčastňuje na organizovaní tejto konferencie už od roku 2005. Prvé dve konferencie sa sústredili najmä na diskusiu o stave katolíckych médií na Slovensku. Konferencia Božie posolstvo – ľudský jazyk je v poradí už štvrtou konferenciou.

Veronika GrečnárováPridaj komentár