Milan Horeličan rozprával o odberaní detí

Študenti, pedagógovia, no i široká verejnosť mali možnosť zúčastniť sa prednášky na tému práva rodičov vs. práva štátu.

RUŽOMBEROK, 30. október 2013. V stredu popoludní sa v priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity (FF KU) v Ružomberku konala diskusia s iniciátorom občianskych aktivít proti odoberaniu detí vo Veľkej Británii Milanom Horeličanom.

Témami boli okrem iného odoberanie, vakcinácia a týranie detí. Iniciátor zúčastneným vysvetlil, ako je to v súčasnosti s odoberaním detí v západnej Európe a s problémom obhájenia sa, ak k niečomu takému dôjde. „Vo všetkých zákonoch, ktoré sú platné, sa hovorí o tom, aby sa prihliadalo na to, čo je pre dieťa dobré. No na to, čo dieťa chce, na to sa ho neopýtajú,“ odpovedal Horeličan na otázku, či sa berie ohľad na názor dieťaťa.

Diskusie sa zúčastnila aj Silvia Maher, ktorá má s odoberaním detí osobné skúsenosti. Jej syn Elliott musel ostať v Británii, kde je držaný pod feudálnym zákonom. Ona a jej matka utiekli po tom, čo ich vyhlásili za psychicky nesvojprávne. „Potrestajú vás tým, že vám zoberú dieťa. To, čo je pre rodičov najdrahšie,“ vysvetlil Horeličan. Na konci dostali zúčastnení priestor pre svoje otázky.

Diskusiu organizovali Terézia Rončáková a  Katarína Grenčíková s pomocou Katedry žurnalistiky na FF KU v Ružomberku.

Milan Horeličan je vyštudovaným pedagógom. V súčasnosti pôsobí ako občiansky aktivista vo Veľkej Británii, kde žije už jedenásť rokov.  Spolupracuje s aktivistami na medzinárodnej úrovni a iniciuje občianske združenie na Slovensku a v Británii na pomoc postihnutým rodinám. V prípade Ivany Boórovej pomohol spustením kampane „Lietadielko“.Pridaj komentár