Miloš Lichner vyjadril názor tolerovania zlých kresťanov v cirkvi

Po prvýkrát zavítal na Katolícku univerzitu v Ružomberku (KU) Miloš Lichner, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity (TU).

 V prednáškovej sieni univerzitnej knižnice (UK) si priaznivci histórie, ale aj iných študijných odborov mohli vypočuť prednášku, ktorá sa týkala otázky tolerovania zlých kresťanov v cirkvi. Prednáška bola doprevádzaná hrou na klavíri v podaní Michala Kentoša.

„Táto téma je historická a pre niekoho možno aj zastaraná. Udalosti s 3. a 4. storočia nám vo väčšine prípadov sťažujú debatu na túto tému,“ vyjadril sa prednášajúci dekan Miloš Lichner.

Na prednáške bola spomenutá hlavne tolerancia svätého Augustína. Mnohí z poslucháčov mohli zachytiť mnoho informácií o tolerancií svätého Augustína, ale aj o tolerancii v ľudskom podvedomí. Do prednášky Miloš Lichner zahrnul aj poznatky o cirkvi, ktorá netoleruje hriešnikov.

„Prednáška bola veľmi zaujímavá. Zaujalo ma hlavne rozprávanie o mnohých škandáloch, o ktorých píšu médiá vo vzťahu ku Katolíckej cirkvi. Mnohým odborným výrazom som však nerozumela. Dozvedela som sa aj mnoho nových informácia, ktoré sa mi do budúcna môžu zísť,“ poznamenala študentka KU Simona.

Miloš Lichner pochádza z Martina a je dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.  V roku 2012 získal doktorát z patristickej teológie na Centre Sevres v Paríži. Stal sa aj členom medzinárodnej spoločnosti pre patristické štúdiá a pôsobí aj ako zakladajúci člen a sekretár Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu.

Autor: Michaela BelkoťákováPridaj komentár