Minister vymenoval Olexáka za člena vedeckej rady v Ríme

Člen Katedry histórie Katolíckej univerzity v Ružomberku, Peter Olexák, sa stal členom vedeckej rady Slovenského historického ústavu (SHÚ) v Ríme. Do členstva organizácie ho menoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dušan Čaplovič.

Peter Olexák študoval dejiny na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, štúdium aj úspešne ukončil doktorátom. Počas rokov strávených na škole sa venoval aj štúdiu archivistiky, paleografie a diplomatiky vo Vatikáne. V rokoch 2000 – 2003 bol jedným zo šiestich stálych bádateľov Archívu Posvätného ofícia v Ríme. Olexák je aj autorom niekoľkých knižných titulov.

SHÚ je vedecká inštitúcia, ktorá je súčasťou prestížnej vedeckej komunity národných historických ústavov v Ríme. Tie buď vedú vlastné, alebo participujú na spoločných výskumno-bádateľských aktivitách. Sídlom ústavu je Bratislava, ale výskumným pracoviskom členov je priamo Rím. Vedeckú radu, zloženú z 9 členov, menuje priamo minister školstva. Zároveň však ide aj o ocenenie ich domovských pracovísk, ktoré taktiež navrhujú svojich kandidátov. Okrem nich, podľa zákona, kandidátov  menuje aj minister kultúry a zahraničných vecí.Na prvom rokovaní vedeckej rady bol zvolený jej predseda, ktorým sa stal prof. Ján Lukačka, a zároveň bola zvolená aj prof. Emília Hrabovec do funkcie riaditeľky SHÚ. Rokovania sa zúčastnil aj minister školstva.„Administratívne a organizačné prípravy budú trvať niekoľko týždňov, aby prví štipendisti mohli už na svojich výskumných úlohách a projektoch pracovať v Ríme. Otvára sa tým príležitosť pre doktorandov a habilitandov,“ vyjadril sa Olexák.

 

SHÚ je zároveň  rozpočtovou organizáciou štátu. Venuje sa vydavateľskej a vedecko-výskumnej činnosti. Skúma tiež historické knižné fondy, či archívne materiály v rôznych krajinách a mestách v súvislosti so Slovenskom.  Spolupracuje s mnohými vedeckými a historickými inštitúciami ako v Ríme, tak aj na Slovensku, k aktívnym pracoviskám sa pridala aj Slovenská akadémia vied, univerzity, ale aj iné vysoké školy. Ústav si tiež buduje svoj vlastný archív a vedeckú knižnicu.

Peter Olexák študoval dejiny na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, štúdium aj úspešne ukončil doktorátom. Počas rokov strávených na škole sa venoval aj štúdiu archivistiky, paleografie a diplomatiky vo Vatikáne. V rokoch 2000 – 2003 bol jedným zo šiestich stálych bádateľov Archívu Posvätného ofícia v Ríme. Olexák je aj autorom niekoľkých knižných titulov.

Juríková NikolaPridaj komentár