Misionár Tom Edwards viedol chvály v Ružomberku

Podvečer 22. októbra sa zišli v Kostole Svätej rodiny v Rybárpoli veriaci, aby absolvovali podujatie s názvom „Chvály s Tomom Edwardsom“.

Úvodom podujatia bola hra mladých dobrovoľníkov a súčasne premietanie textov piesní pre obecenstvo. Po úvodných spevoch spojených so vzývaním Ducha Svätého vystúpil pred zhromaždených Tom Edwards, ktorý prednášal na tému: „Zatiahni na hlbinu“. Vo svojom príspevku poukázal na dôležitosť dôvery v Boha a poslucháčov povzbudil, aby sa nebáli prejavovať svoju vieru.

„Po celý čas som bola v nemom úžase, pretože som nestíhalo žasnúť z toho, že kresťania môžu vyzerať tak spokojne, šťastne a naplnene. Všetky gestá ukazovali, že sú hrdí na svoju vieru. Táto akcia bola pre mňa hlboko rezonujúca v mojom srdci,“ vyjadrila sa jedna s účastníčok Karin Oprchalová.

Okrem Edwardsovej prednášky a hudobných vložiek boli súčasťou podujatia aj duchovné rozhovory a modlitby. Mnohí sa zhodli na tom, že podujatie ich duchovne povzbudilo a nadchlo.

„Dotkli sa ma slová Toma Edwardsa, aby sme my kresťania „zatiahli na hlbinu“ a nežili mŕtvou vierou predkov, ale aby sme žili vieru, ktorá sa prežíva v krížoch všedných dní,“ povedala Oprchalová.

Chvály – spôsoby modlitieb, kde sme s Bohom úzko spätí. Pri chválach patrí naša pozornosť v prvom rade Bohu, s ktorým sa ponárame do vzťahu.Pridaj komentár