“Mládežnícky kríž“ v Banskej Bystrici

Drevený symbol, ktorý už tri desaťročia putuje celým svetom, zavítal aj do srdca

Slovenska.  Pápež Ján Pavol II., dnes už svätý, ho 22. apríla 1984 daroval mladým,

aby s ním putovali po celom svete.

Banská Bystrica, 25. novembra 2014. Prvým bodom programu, spojeným s návštevou kríža Svetových

Dní Mládeže (SDM), bol od 11:00 hod., uzavretý program pre študentov Katolíckeho Gymnázia

Štefana Moyzesa (KGŠM). „ Keď si predstavím, že je to dar od Jána Pavla II., tak je to až neuveriteľné,

že je teraz v našej škole,“ uviedol študent KGŠM Tobiáš, 18 rokov.

Ďalej pokračoval kríž do Katedrály sv. Františka Xaverského, kde ho slávnostne privítali mladí a veriaci

z Banskej Bystrice. Tu bola animovaná adorácia spojená s tichou poklonou krížu. O 18:00 začala

mládežnícka svätá omša s banskobystrickým biskupom Mariánom Chovancom. „ Na kríži sa nachádza

nápis: Neste ho po zemi ako znamenie lásky Pána Ježiša k celému ľudstvu a ohlasujte všetkým, že

vykúpenie a spása je len v Kristovi zomrelom a zmŕtvychvstalom. Toto je presne to čo by si mali mladí

dnes odniesť so sebou,“ vyjadril sa po svätej omši biskup Chovanec.

Veriaci sa s krížom SDM, ktorý po celom svete nazývajú aj “Mládežnícky kríž“, rozlúčili krížovou

cestou v Katedrále sv. Františka o ôsmej večer. Potom odovzdali kríž ďalej, do Spišskej diecézy.

„ Dúfam, že si všetci uvedomili, akú veľkú príležitosť sme tu dnes mali. Akoby tu bol sám Ján Pavol II.

osobne, tak ako tomu bolo pred viacerými rokmi, keď bol tu v Banskej Bystrici na námestí,“ povedal

saleziánsky kňaz Juraj Kovaľ.

Kríž je drevený symbol, ktorý už tri desaťročia putuje celým svetom. Kríž SDM je vysoký 3,8 metra a

široký 175 cm. Váži 40 kg. Od roku 1984 kríž obišiel takmer celý svet a bol prítomný na všetkých

ďalších Svetových dňoch mládeže. Pápež Ján Pavol II. zveril v roku 2003 mladým ďalší symbol viery,

ktorý majú nosiť po celom svete spolu s krížom: Ikonu Panny Márie. Táto ikona je kópiou ikony z

baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme (prvá a najväčšia bazilika v Ríme zasvätená Panne Márii). Táto

ikona bola súčasťou kríža aj v Banskej Bystrici.Pridaj komentár