Moderátor Srdcových záležitostí navštívil Katolícku univerzitu

Ružomberok, 26. februára – Katedra žurnalistiky privítala na svojej pôde známeho moderátora Jaroslava Bučeka. Niekdajšia tvár televíznej relácie Srdcové záležitosti prednášala na tému verbálna a neverbálna komunikácia pred televíznou kamerou.

Buček hovoril nádejným žurnalistom o dôležitých vlastnostiach, ktoré by mal mať každý novinár. Spomenul pokoru, prirodzenosť a vyjadril presvedčenie, že novinár nemá ísť s respondentom do boja. Zároveň skonštatoval, že kladenie správnych otázok je základom žurnalistickej práce. „Novinár by mal byť partnerom. Mal by vedieť, že ten respondent tiež niečo vie,“ vyhlásil.

Skúsený žurnalista vysvetľoval začínajúcim kolegom aký trpký je v súčasnosti novinársky chlebíček. Zároveň ich nabádal k aktivite a k účasti na konkurzoch v médiách, ktoré môžu byť pre nich užitočnou skúsenosťou.

Prednáška prebiehala kreatívnou formou, poslucháči sa aktívne zapájali do priebehu kladením otázok v brainstormingu či hodnotením moderátorov televízneho magazínu L.O.V.E.. Súčasťou programu bol aj zaujímavý psychologický test.

Na záver Buček vyslovil nádej, že Katolícku univerzitu nenavštívil poslednýkrát. Pripustil potenciálnu častejšiu spoluprácu s Katedrou žurnalistiky v Ružomberku. Po prednáške absolvovali prihlásení jednotlivci s bývalým moderátorom ešte praktický workshop moderovania.

Jaroslav Buček vyštudoval žurnalistiku na FF UK v Bratislave. V roku 2004 úspešne zavŕšil doktorandské štúdium v odbore teória a dejiny žurnalistiky. Pôsobil v Československom rozhlase, Slovenskej televízii a televízii Markíza ako moderátor, scenárista a kreatívny producent. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre žurnalistiky FF UK v Bratislave.

Foto: TA KU/ Martin BuznaPridaj komentár