Motivačné štipendiá sa budú prideľovať aj tento rok

 

Do konca novembra musia univerzity vyplatiť štipendiá študentom, ktorí mali predchádzajúci rok výborné výsledky. Niektorí študenti však o motivačných štipendiách ani nevedia.

Katolícka univerzita v Ružomberku udeľuje študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendiá. „Všetky informácie ohľadom štipendií študenti nájdu na stránkach univerzity,“ povedala Lenka Čimborová z ekonomického oddelenia školy.

„Naša škola o štipendiách informuje dostatočne, môžeme nájsť  informácie na webe,“ povedal Filip.

Na univerzite sú ale aj študenti, ktorí toho o štipendiách veľa nevedia. „Za študijné výsledky som dostala štipendium, ale dozvedela som sa o tom až od kamarátky, videla moje číslo na zozname,“ tvrdí Simona. „Nič o týchto štipendiách neviem, myslím si, že škola by nás o tom mohla viac informovať,“ dodal Dárius.

Študenti môžu zistiť, že dostali motivačné štipendium jedine prostredníctvom internetu. Na stránkach študijného oddelenia je od začiatku mesiaca zoznam študentov, resp. ich ID čísla. Následne najneskôr do 18. novembra musia poslať číslo svojho účtu na mail, ktorý je tiež uvedený na stránke študijného oddelenia. Peniaze by mali potom dostať čo najskôr.

Tí, ktorí mali počas predchádzajúceho akademického roka vynikajúce známky si tak môžu prilepšiť. Výška motivačného štipendia na Slovensku je približne 350 eur ročne, je však limitovaná finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

 

Diana BilousováPridaj komentár