Multikultúrnu toleranciu je možné študovať aj na Slovensku

 

Bratislava- Súčasná migračná kríza v Európe je aktuálna aj v oblasti vysokoškolského štúdia. Slovensko patrí na okraj záujmu utečencov, no i tak Paneurópska vysoká škola predčasne prispôsobuje študijné programy aktuálnej situácii. V akademickom roku 2016/2017 otvára nové zameranie multikultúrna tolerancia.

Fakulta psychológie otvára nové študijné zameranie pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho štúdia. Výučba bude prebiehať formou bloku voliteľných predmetov. Absolventi môžu získať aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania, uvádza sa na oficiálnej stránke.

Zameranie multikultúrna tolerancia reaguje na súčasné dianie v Európe a vo svete. Paneurópska škola študentom ponúka osvojenie si vedomostí v oblasti multikulturalizmu a nadobudnutia s ním súvisiacich profesijných zručností. Teoretické vzdelávanie bude zahŕňať aj praktický výcvik v oblasti multikultúrnych kompetencií. K ním patrí analýza vlastných zážitkov, postojov a presvedčení voči kultúrne odlišnému klientovi, uvedomenie si protikladov a konfliktov medzi nimi.Pridaj komentár