Na fakulte zdravotníctva sa komunikovalo neverbálne

Na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (FZ KU) sa konala prednáška o neverbálnej komunikácii. Jej autorom bol pedagóg, herec a mím v jednom, Juraj Benčík.

Ružomberok – Ako používať vo svojom živote reč tela, aby ste boli úspešní – tak znel oficiálny názov prednášky, ktorá mala prítomným priblížiť komunikáciu nie len prostredníctvom slov, ale aj pomocou mimiky či gest.

Neverbálna komunikácia tvorí až 93% z celkovej komunikácie a len 7% z toho, čo povieme, tvorí logická podstata slova,“ rozhovoril sa autor prednášky Juraj Benčík. Najprv komunikujeme zrakom, potom sluchom, čuchom, hmatom a nakoniec chuťou.“

Najdôležitejším zmyslovým orgánom je zrak. Ním zachytíme až trištvrte vecí dejúcich sa okolo nás. Dôležité je teda využívanie gestikulácie, mimiky a ďalších faktorov, napríklad tempo reči, sila, farba, očný kontakt a iné, ktoré výrazne ovplyvňujú celkový význam a podanie informácie, ktorú sa snažíme odovzdať.

„Slová sú len výsledkom procesov, ktoré sú pred vznikom slov. Tie procesy sú neverbálne – citové. Pohybové prejavy citov a potom zvukové prejavy citov a myšlienok sú preto veľmi dôležité,“ komentoval Benčík. „Potom sa musíme zaoberať aj tým, ako veľmi ich štylizujeme – je iná štylizácia na kameru, štylizácia javisková alebo štylizácia v cirkuse pre 2500 ľudí, kde posledný divák je 100 metrov od vás. Takže veľmi využívam pantomímu a neverbálnu komunikáciu v celej svojej profesii,“ dodal na záver.

Prítomným sa vyjadrovanie a ukážky bývalého člena Cirque du Soleil veľmi páčili. „Táto prednáška bola pre mňa vo viacerých smeroch obohacujúca a myslím, že veľa z nás začne dbať práve na neverbálne prostriedky komunikácie, na ktoré sa väčšina ľudí pri komunikácii nesústredí,“ zhodnotila Lucia, študentka z fakulty zdravotníctva.

Juraj Benčík vyštudoval herectvo na VŠMU v Bratislave. Už v mladosti sa začal zaujímať o pantomímu. Neskôr sa dokonca ako tretí Slovák dostal do Cirque du Soleil, pôsobil tam ako dramatický umelec. Momentálne navštevuje rôzne školy a prednáša o pantomíme.Pridaj komentár