Na Filozofickej fakulte sa promovalo

(Ružomberok) Na Katolíckej univerzite sa 7.októbra 2014 v Aule Jána Pavla II. konali promócie časti absolventov Filozofickej fakulty. Diplom si prebralo 27 bakalárov a 12 Magistrov.  

V akademickom roku 2013/2014 na FF KU úspešne ukončilo štúdium celkovo 88 študentov na magisterskom a 175 na bakalárskom stupni štúdia. Slávnostný akt sa začal o 10:00hod. Absolventi úspešne ukončili jednotlivé študijné programy ako história, filozofia, politológia, psychológia, žurnalistika či učiteľstvo predmetov v kombinácii. Po prečítaní sľubu a položení pravej ruky na univerzitné žezlo si z rúk dekana FF Mariana Kunu prevzali diplomy najprv Magistri, a po nich bakalári. „Je to malý úspech pre celé ľudstvo, ale veľký úspech pre vás.“, pozmenil známy citát Neila Armstronga vo svojom príhovore prorektor KU František Trstenský. Rady do života dal absolventom dekan FF Marian Kuna: „Plávajte proti prúdu, lebo aj mŕtvola dokáže plávať s prúdom. Hľadajte pravdu, buďte smelí, a riaďte a podľa vlastného svedomia.“ Záverečný prejav patril zástupkyni absolventov. Tá v ňom poďakovala pedagógom za ľudský prístup a poznamenala, že pri dosahovaní cieľov je dôležitá húževnatosť: „Aby človek dokázal niečo veľké, musí na to vynaložiť nemalé úsilie. Dnes už vieme, že všetky tie prebdené a preplakané noci nad knihami neboli zbytočné.“

Promóciami sprevádzal moderátor Peter Baniar. Z členov kolégia bola prítomná aj prorektorka pre vzdelávanie Jana Moricová, prodekan FF pre vzdelávanie a výchovú Ján Baňas a zástupcovia katedier, na ktorých prítomní absolventi študovali.

Matúš BystrianskyPridaj komentár