Na Janka Silana nezabudli ani po sto rokoch

Pred štyrmi mesiacmi odštartoval vo Važci Kultúrny rok Janka Silana. 24. november 2014 bude stým výročím jeho narodenia.

Cieľom Kultúrneho roku katolíckeho kňaza a básnika Janka Ďurku – Silana je pripomenúť si jeho dielo a osobnosť. Vyhlásili ho 24. novembra minulého roku pri príležitosti básnikových nedožitých deväťdesiatych deviatych narodenín.

„Jeho obsahom sú pravidelné mesačné stretnutia pri poézii Janka Silana vo Važci. Od januára 2014 sa okolo dvadsiateho štvrtého dňa v mesiaci koná Večer Janka Silana. Začína sa sv. omšou a pokračuje kultúrnym programom v Diecéznom centre pre mládež vo Važci,“ hovorí správca farnosti Važec Cyril Hamrák, ktorý je okrem kňazov z farností Východná a Hybe jedným z iniciátorov tohto projektu. Večerov Janka Silana bude desať. Počas nich budú účastníci podrobne rozoberať jeho život a dielo. Nebudú chýbať hostia, ktorí kňaza osobne poznali a zaoberajú sa jeho literárnym umením.

Pozvanie zapojiť sa do programu spojeného s akciou prijali Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologický inštitút KU v Spišskej Kapitule, Diecézny katechetický úrad či cirkevné školy Spišskej diecézy. Na teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule zároveň pripravujú konferenciu o náboženstve a kultúre s medzinárodnou účasťou. Mnohé podujatia v Spišskej diecéze budú takisto patriť silanovskej tematike.

„To, ako reagoval na ťažkú situáciu vo svojom živote aj v spoločnosti a že si vždy zachoval vlastnú tvár počas komunistického útlaku, mi imponuje. Je toho veľa, čo si môžem zobrať z jeho života. A nielen ja, ale celý slovenský národ,“  dodáva k osobnosti Janka Silana jeho súčasný nástupca vo Važci C. Hamrák.

Janko Silan, slovenský básnik katolíckej moderny a kňaz, bol okrem iného zakladateľom vydavateľstva a časopisu Verbum. Jeho tvorba zrkadlila jemu vlastné trpké zážitky a snahu definovať zmysel bytia človeka. Básnik Karol Strmeň ho označil za „svätca slovenskej poézie.“ Rukopisy pochádzajúce z jeho pera uchováva archív Slovenskej národnej knižnice v Martine.

foto: internetPridaj komentár