Na Katolíckej univerzite odznela prednáška Tiene a svetlá križiackych výprav

Ružomberok, 11. marca – Náboženské cesty pod znamením kríža na ochranu Svätej zeme alebo barbarské plienenia s cieľom získať bohatstvo. Názory na stredoveké križiacke výpravy sa často rozchádzajú. O pohľade katolíckej Cirkvi na toto kontroverzné obdobie jej dejín prednášal cirkevný historik Ľuboslav Hromják.

„Križiacke výpravy sa nedajú pochopiť bez historického kontextu,“ upozornil Hromják hneď v úvode. Poslucháčom objasnil pozadie siedmich výprav a okolnosti ich vzniku. Cieľom podľa neho bolo získať späť Svätú zem, obrániť Západ pred nájazdmi Turkov do Európy, ale tiež zjednotiť Východ s katolíckou Cirkvou. „Nebyť križiackych výprav je otázne, či by ešte Európa bola kresťanská,“ zdôraznil.

Cirkevný historik tiež podotkol, že vojenské cesty mali v sebe  veľmi silný teologický náboj. Podľa jeho slov sa ich väčšina ľudí zúčastňovala z úprimného náboženského presvedčenia a  entuziazmu. Zároveň pripustil, že mnohých k účasti viedla túžba po majetku či povýšení do šľachtického stavu. „Križiacke výpravy boli pozitívom napriek tomu, že mali svoje tiene,“ zakončil Hromják.

V závere bol priestor na otázky poslucháčov. Rozprúdila sa podnetná diskusia o účasti Uhorska na výpravách.

Prednášku zorganizovalo Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka pôsobiace na Katolíckej univerzite.

Ilustračné foto: guardian.co.ukPridaj komentár