Na Katolíckej univerzite sa diskutovalo o regionálnych médiach

Katedra žurnalistiky zorganizovala 13. novembra odborný seminár, ktorý sa týkal problematiky v regionálnych médiach. Vybrané témy odprezentovali hostia: Katarína Čižmáriková, Igor Chovan, Martin Gonda a Vladimír Pirošík.

Na tému ,,Politická reklama a jej legislatívna úprava“ prednášal Igor Chovan, právnik špecializujúci sa na médiá a zároveň bývalý vedúci licenčného odboru Rady pre vysielanie a retransmisiu. Vo svojej prezentácii sa venoval politickej reklame v regionálnych médiach a vysvetlil, čo média môžu a čo nie.

Mediálny analytik z agentúry Newton media Martin Gonda sa zaoberal otázkou, či sú regionálne voľby pre média nudné. Na konci svojej prednášky si na túto otázku odpovedal takto: ,,Nuda v médiach nebola. Novinári si svoju prácu urobili dobre. Nuda bola čítať a počúvať ako reagovali niektorí kandidáti.“

Vladimír Pirošík, advokát a spolupracovník Transparency International, rozprával aké sú limity prístupu k informáciam v praxi novinára. Zúčastneným vysvetľoval, aký je rozdiel pri získavaní informácií z verejnej alebo súkromnej sféry. Prehlásil, že: ,,skrytá kamera môže byť za istých okolností trestným činom.“

Ďalšou pozvanou na odborný seminár bola Katarína Čižmáriková, novinárka a podpredsedníčka Slovenského syndikátu novinárov. Rozprávala o tom, s akými problémami sa pri získavaní informácií a pri ich informovaní stretávame v regionálnych tlačených novinách.

Zároveň na tejto udalosti vedúci katedry žurnalistiky Imrich Gazda predstavil projekt online výkladového slovníka, ktorý má študentom pomáhať po žurnalistickej aj náboženskej stránke. Tento projekt je financovaný podporou grantovej agentúry MŠ SR KEGA.

 Pridaj komentár