Na Katolíckej univerzite sa riešili medziľudské vzťahy

Ružomberok, 04. 12. 2013 – V Poradenskom centre Katolíckej univerzity (KU) sa uskutočnil seminár s témou konflikty – korenie vzťahu. Prítomní mali na základe počutého príbehu navrhnúť, ako by riešili danú situáciu.

Základom bola pravdivá udalosť. Riešil sa vzťah manželov a ich výchova dieťaťa. Manželka bola karieristka a celá starostlivosť o syna zostávala na strane muža. Tu vznikali mnohé konflikty a hádky, ktoré slúžili ako námet na besedu.

Celá debata prebiehala v piatich bodoch: 1. Výber prípadu 2. Expozícia prípadu 3. Otázky 4. Fantázia 5. Riešenie.

Prítomní sa zapájali v konkrétnych častiach do diskusie. Ich hlavnou úlohou bolo priniesť vlastné nápady a myšlienky, ako zlepšiť vzťah medzi mužom a ženou. Jednou z najčastejších možností bolo nájsť kompromis medzi manželmi, aby si obidvaja našli čas na výchovu svojho dieťaťa.

Študent Juraj priniesol aj takéto riešenie: „Manželov by som poslal na spoločnú dovolenku niekde k moru, aby si svoje hádky a nedorozumenia vyjasnili. Mali by tak pokoj a žiadne starosti, čo by prospelo k vyriešeniu ich napätých vzťahov.“

Na záver sa hlavná usporiadateľka Barbora Holíková poďakovala všetkým zúčastneným za ich myšlienky. „Som rada, že sa prítomní aktívne zapájali,“ rozhovorila sa vedúca seminára. „Ich nápady boli veľmi zaujímavé. Niektoré riešenia boli aj zábavné, čo ale značilo, že mali záujem podieľať sa na riešení konfliktov.“ dodala na záver.

Poradenské centrum KU vzniklo v akademickom roku 2011/2012. Svojimi aktivitami sa študentom snaží pomôcť a podať im pomocnú ruku v rôznych životných situáciách. Súčasťou je aj SOS linka a všeobecné poradenstvo na adrese poradna@ku.sk.Pridaj komentár