Na Katolíckej univerzite začína Týždeň vedy a umenia

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje už dvanásty ročník Týždňa vedy a umenia. Od 9. do 15. novembra sa uskutoční séria podujatí v Ružomberku, ale aj na detašovaných pracoviskách v Poprade, Levoči a Starej Ľubovni.

 

Druhý novembrový týždeň sa bude na Pedagogickej fakulte (PF) niesť v znamení vedeckých diskusií. V rámci Týždňa vedy a umenia fakulta pripravila pre svojich zamestnancov a študentov odborné prednášky, prezentácie, konferencie, semináre a workshopy. Do programu sú zapojené všetky katedry PF. Podujatie zaháji v pondelok 9. novembra prednáška na tému Trajektórie profesijného rozvoja v oblasti sociálnej práce, ktorá sa uskutoční v učebni PF KU v Ružomberku o 10:30 hod. V rovnaký deň sa v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči uskutoční prednáška s názvom To bolo pre teba so začiatkom o 13. hodine.

„Podujatie, organizované každoročne v rámci Týždňa vedy a umenia, je zamerané na oblasti, ktorými sa jednotlivé katedry alebo ústavy zaoberajú na našej fakulte počas celého akademického roka,“ priblížila Danka Maliňáková z oddelenia pre vedu a umenie PF. Ide predovšetkým o špecifickú problematiku z oblasti činnosti sociálnych pracovníkov, pedagógov i špeciálnych pedagógov. Prednášky s vedeckou tematikou sa zaoberajú sférou informatiky, matematiky a geometrie, fyziky, ale aj filozofie či jazykovedy. Odborníci nevynechajú ani otázku rodiny a náboženstva, pripravené sú prednášky s názvom Pohľad na manželstvo a rodinu v súčasnosti, Kresťanská spiritualita pre liečebných pedagógov, či Práca s bábkou zameraná na výchovu k cnostiam.

Prednášky odborníkov doplnia semináre a workshopy, na ktorých sa aktívne zapoja aj účastníci a diváci. Študenti budú prezentovať svoje osobné skúsenosti z pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+, uskutočnia sa aj interpretačné kurzy v sólovom speve a v hre na klavíri. Na programe je tiež prezentácia publikácie Fundamenty smerovania výchovných systémov, ako aj premietanie filmu Island – najväčší turistický hit posledných rokov.

Súčasťou podujatia je Deň otvorených dverí na Katedre informatiky PF KU v Ružomberku, ktorý sa bude konať v utorok 10. novembra v čase od 9. do 16. hodiny. Záujemcovia si prezrú priestory a informujú sa o možnostiach štúdia a ďalších činnostiach katedry. „Každá z akcií je svojim spôsobom zaujímavá a originálna. Podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch sa aj v tomto roku zapojilo veľké množstvo katedier, a to nielen v rámci Ružomberka, ale aj detašované pracoviská PF KU. Deň otvorených dverí je našou snahou odprezentovať potenciálnym uchádzačom o štúdium zaujímavým a interaktívnym spôsobom možnosti štúdia, ktoré im fakulta ponúka. Rovnako sme v minulých rokoch realizovali aj návštevy stredných škôl,“ povedal dekan PF KU Tomáš Jablonský.

Podujatie Týždeň vedy a umenia má medzinárodný charakter, účasť prisľúbili aj kvalifikovaní zahraniční odborníci. Podrobné informácie spolu s aktuálnym programom sú zverejnené na internetovej stránke Pedagogickej fakulty. Minulý ročník zachytáva publikácia Zborník prednášok z týždňa európskej vedy Ružomberok 10.11.-16.11.2014, ktorá je dostupná v Univerzitnej knižnici KU.

Paula BeinsteinováPridaj komentár