Na KU budú pátrať po spôsobe tlmočenia náboženského posolstva

Medzinárodná konferencia, pripravovaná na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) sa bude zaoberať komunikovaním náboženského odkazu cez médiá.

Božie posolstvo – ľudský jazyk. To je názov konferencie, ktorú pripravuje Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (KŽFFKU) v spolupráci s medzinárodnou mediálnou organizáciou ECREA a Pápežskou univerzitou Santa Croce v Ríme. Prebiehať bude v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku od 28. do 29. apríla 2014.

Konferencia venuje svoju pozornosť téme náboženstva, médií a jazyka v rámci celosvetovej odbornej diskusie. „Zaujíma nás hlavne otázka, ako odovzdávať náboženské posolstvá naším nemohúcim ľudským jazykom,“ vysvetlila vedúca organizačného tímu Terézia Rončáková a doplnila, že KŽFFKU na Slovensku rieši tieto otázky ako jediná.

Pozvanie vystúpiť so svojimi príspevkami prijali slovenskí i zahraniční hostia zvučných mien. Organizátori pripravujú aj živý prenos prednášky amerického kardinála Timothyho Michaela Dolana z paralelnej konferencie na Pápežskej univerzite v Ríme.

Akademické príspevky budú môcť prihlásení účastníci prezentovať a diskutovať na troch workshopoch so zameraním na konkrétnu oblasť.

„Chceme dospieť k nejakým zaujímavým podnetom do diskusie. Jednoduché áno alebo nie, či sú Božie posolstvá prenosné ľudským jazykom, asi neexistuje. Skôr ide o okolnosti, podmienky a skvalitňovanie mediálnej produkcie v cirkevnom prostredí s presahom do praxe,“ povedala T. Rončáková.

Aktívni účastníci uhradia registračný poplatok 30 eur, za pasívnu účasť v diskusii zaplatia 5 eur. Študenti KU sa môžu podujatia zúčastniť zadarmo.

Plánovaná konferencia kontinuálne rozvíja a hľadá riešenia otázky vzťahu náboženstva a médií, ktoré boli predmetom jej predchádzajúcich troch konferencií. Kým rečníci na prvých dvoch konferenciách boli iba šéfredaktori a zástupcovia kresťanských médií na Slovensku, od poslednej konferencie organizátori pojali diskusiu s väčším dôrazom na rečnícku účasť kapacít a zvyšovania akademickej úrovne.

foto: internetPridaj komentár