Na KU prednášal známy poľský teológ a publicista

Katedra žurnalistiky KU v Ružomberku zorganizovala tretí ročník medzinárodnej konferencie o médiách a náboženstve.

Katolícka univerzita privítala medzi mnohými domácimi i zahraničnými hosťami aj Andrzeja Dragulu, poľského rímskokatolíckeho kňaza a publicistu. V utorok 29. apríla tak prednášal na tému: Jazyk viery a neviery.  “Andrzej Dragula, je geniálny poľský kňaz, ktorý vám vždy povie niečo podnetné.  Takže sme radi, že sa nám ho podarilo pozvať,“ prezradila organizátorka konferencie Terézia Rončáková. Prednášky sa mohli zúčastniť aj študenti KU, ktorí mali vstup na program konferencie zadarmo.

„Škoda, že prednáška bola v poľštine, mnoho dôležitého teda mohlo uniknúť. Mňa zaujal hlavne tým, ako nejednoznačne hovorí o viere, o jej odovzdávaní,“ dodal spoluorganizátor Rastislav Dluhý, ktorý vidí zmysel Dragulovej nejednoznačnosti najmä v tom, že sa dokáže otvoriť pre hľadajúcich ľudí.

Andrzej Dragula sa zaoberá náboženským jazykom už dlhší čas. „To čo na tejto otázke zaujíma mňa, nie je samotná lingvistická stránka, ale to, aký je vzťah medzi osobou, ktorá hovorí a jazykom.“ V prednáške upozornil na paradox, že nie každý človek používajúci náboženský jazyk je človekom veriacim a naopak, že nie každý skutočne veriaci človek musí používať takýto jazyk.

Andrzej Dragula sa narodil v roku 1966. študoval teológiu, filozofiu, žurnalistiku a logopédiu. V súčasnosti je vedúci Katedry pastorálnej teológie, liturgie a homiletiky na Teologickej fakulte Univerzity v Štetíne a riaditeľ Filozoficko-teologického inštitútu sv. Edity Steinovej v Zelenej Hore.Pridaj komentár