Na Liptove prebieha zalesňovanie kalamitných plôch

Veterná smršť a kôrovce spôsobili v lokalite Ostredok kalamitu. Od konca apríla vykonávajú členovia spoločnosti Demänovskej doline zalesňovanie.

„Poľovníci, pokiaľ sa pamätám, za posledných 50 rokov nevynechali ani jeden rok a veľmi aktívne sa zúčastňujú lesopestovateľských prácach – zalesňovanie, uhadzovanie a ochrana drevín. Les je prirodzeným prostredím pre lesnú zver, no na druhej strane to nieje len množina stromov, ale je to živý organizmus a zver je súčasťou tohto lesa,“ vyjadril sa Ján Mikuláš predseda poľovníckej spoločnosti Demänovská dolina. Členovia poľovníckej spoločnosti zatiaľ vysadili 3500 sadeníc. Kalamitou zničené smrečiny pracovníci nahradili pestrejšou drevinovou skladbou s vyššou biodiverzitou. Na vysádzanie používajú dreviny ako je smrekovec, buk, javor horský a jedľa. Vysádzaním sadeníc sa tak zvyšuje odolnosť porastov voči rôznym škodlivým činiteľom. Lesníci aktívne spolupracujú s vlastníkmi lesov po celom Liptove. S touto činnosťou budú pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch.

Biodiverzita je rozmanitosť živočíšnych alebo rastlinných druhov. Ovplyvňuje ju nadmorská výška, klíma, reliéf, dostupnosť vody, horninové podložie ale aj zásahy človeka.

Autor: Barbora Ivanová

Foto: AutorPridaj komentár