Na mestskom úrade oceňovali pedagógov

Ružomberok, 27. marec – Samospráva mesta Ružomberok si v stredu v dopoludňajších hodinách pripomenula Deň učiteľov. Z rúk primátora mesta Jána Pavlíka na mestskom úrade prijalo ocenenie viac ako tridsať pedagógov z miestnych školských zariadení.

„Učiteľom patrí úcta a vďaka za ich zaslúžilú prácu, ktorá je v dnešnej dobe, žiaľ, nedostatočne ohodnotená. Vďaka nim získava škola dobré meno a žiaci dosahujú úspechy,“ pripomenul vo svojom príhovore primátor, Ján Pavlík.

„Učitelia zo všetkých škôl sa stretávajú každý rok. Je to vzácna chvíľa, možnosť sa aj neformálnym spôsobom poďakovať,“ informoval viceprimátor mesta, Stanislav Bella.  Učiteľské povolanie patrí podľa jeho slov medzi jedno z najkrajších a pristupuje k nemu s veľkou úctou.

O kritéríách výberu hovoril vedúci oddelenia školstva a športu, Jozef Pažítka: „Mesto osloví jednotlivé školy a ich vedenie samo vyberá učiteľov. Výber nie je založený len na veku, ale dôležité sú aj výsledky so žiakmi alebo ak dosiahnu niečo mimoriadne.“

Tento rok boli medzi ocenenými štyria, Katarína Bajtalová, Michal Lazár, doktorka Ivica Ondrušková a doktorka Elena Volanská, ktorí získali Cenu primátora mesta. „Je to také zadosťučinenie, lebo som tridsaťosem rokov v Centre voľného času (CVČ) a teraz musím ísť do starobného dôchodku. Prvé ocenenie som vrátila a ocenená som nebola asi pätnásť rokov, preto som už ani nedúfala, že sa to niekedy zopakuje. Nikdy som svoju prácu nerobila pre ceny, ale je pekné a teší ma, že k nej majú úctu,“ povedala o svojich pocitoch Katarína Bajtalová z CVČ Elán.

Deň učiteľov sa na Slovensku slávi 28. marca ako spomienka na narodenie Jána Amosa Komenského. Svojou tvorbou, názormi a pedagogickou činnosťou patrí k najvýznamnejším osobnostiam svetovej pedagogiky.

Text: Adriána Laurincová

Foto: Lívia ŠimčekováPridaj komentár