Na pôde univerzity sa stretávame aj s ukrajinskými študentmi

Podobne, ako slovenskí študenti odchádzajú študovať do Čiech, naši susedia z Ukrajiny prichádzajú za štúdiom na Slovensko. Výnimkou nie je ani Katolícka univerzita v Ružomberku, ktorú navštevujú ukrajinskí študenti už štvrtý rok.

Študenti z Ukrajiny prichádzajú na Slovensko študovať na základe medzinárodnej dohody medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o vzájomnom akademickom uznávaní dokladov o vzdelaní. Na základe tohto dokumentu majú ukrajinskí študenti rovnaké práva a povinnosti ako slovenskí študenti. Podľa informácií rezortu školstva v akademickom roku 2017/18 na Slovensku študovalo 1951 študentov z Ukrajiny.

Začatiu štúdia predchádza splnenie viacerých podmienok. Absolvent strednej, prípadne vysokej školy musí najskôr zaslať žiadosť so všetkými prílohami, vrátane apostilu – potvrdenia o dosiahnutom vzdelaní. Ak ukončil strednú školu na Ukrajine, toto potvrdenie o vzdelaní nostrifikuje krajský školský úrad na Slovensku. Ak študent ukončil bakalárske štúdium na Ukrajine a chce na Slovensku pokračovať v magisterskom štúdiu, nostrifikáciu vzdelania môže urobiť univerzita. Je to však v prípade, že sa jedná o ten istý študijný program, ktorý sa vyučuje na tejto univerzite.

Vyžaduje sa aj priemer známok zo strednej školy. Podľa slov Markéty Rusnákovej, prodekanky pre zahraničné vzťahy Pedagogickej fakulty KU, je na Ukrajine iný vzdelávací systém. Stredoškolské vzdelanie končia mladší študenti ako u nás. Tiež majú odlišný systém známkovania, preto si KU tieto známky prepočítava príslušným ekvivalentom.
Prijímacie skúšky robia študenti na Ukrajine, kde vycestuje skúšobná komisia z jednotlivých fakúlt univerzity. Podmienkou prijatia na štúdium je rovnako absolvovanie kurzu slovenského jazyka pred samotným začatím štúdia. Vo výučbe slovenského jazyka študenti na fakultách pokračujú dvomi hodinami týždenne v povinne voliteľnom predmete „Slovenský jazyk pre cudzincov“, ktorý je pre všetkých zahraničných študentov povinný.

„Študenti z Ukrajiny na našu fakultu prichádzajú už tretí rok. Pochádzajú z okolia Užhorodu, ale aj z vnútrozemia krajiny. Oslovení bývajú na základe propagačných aktivít univerzity, ale aj odporúčaní ostatných spolužiakov. Na našej fakulte študujú najčastejšie učiteľstvo v rôznej kombinácii a manažment. V rámci štúdia s nimi máme veľmi dobré skúsenosti. Sú šikovní, motivovaní a dobre sa s nimi pracuje,“ povedala prodekanka PF KU Markéta Rusnáková.
V súčasnosti na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, ako aj detašovaných pracoviskách v Poprade a Levoči študuje viac ako 100 študentov z Ukrajiny.

Prodekan fakulty zdravotníctva Imrich Andrási uviedol, že na tejto fakulte ukrajinskí študenti študujú už štvrtý rok. Ich počet sa pohybuje do 30. „ Nie je to veľký prínos, ani cesta, aby sa skvalitnilo slovenské zdravotníctvo a doplnili nízke počty sestier a iných zdravotníkov, nakoľko tvoria iba štyri percentá všetkých študentov,“ odpovedal na otázku riešenia nízkych stavov v slovenskom zdravotníctve prodekan Andrási.

„Ukrajinskí študenti prinášajú na KU svoj jazykový a kultúrny kontext, čo je prínosom pre slovenských študentov a aj samotný vyučovací proces“ hovorí Jela Kehoe, prodekanka pre vzdelávanie a výchovu FF KU. Podľa Jely Kehoe na filozofickej fakulte sú títo študenti vo väčších počtoch len druhý rok. V tomto akademickom roku je na tejto fakulte 41 študentov ukrajinského pôvodu. „Väčšina z nich študuje učiteľstvo cudzích jazykov, ale aj filozofiu, históriu, hudobnú výchovu, informatiku, psychológiu a žurnalistiku,“ dodáva Kehoe.

Niekoľkí študenti prvé ročníka v ankete prezradili niečo o sebe a tiež ako oni vnímajú štúdium na KU a čo plánujú robiť po ukončení štúdia.

Oľha Zubenko, 18 rokov, centrum Ukrajiny, FF (AJ+NJ)
Ukončila som humanitárno-technickú školu. Mojou víziou je Európsky diplom, ktorý mi umožní veľa možností pre ďalší rozvoj a sebarealizáciu. Pred nástupom na KU som absolvovala tri mesiace jazykových kurzov.
Veľmi rada študujem na tejto škole. Je veľmi dobré, že slovenskí študenti sú otvorení a vždy radi pomôžu. Všetci učitelia sa k nám správajú s pochopením. Vo všeobecnosti proces učenia je veľmi zaujímavý a nie komplikovaný. Najzaujímavejšie je to, že máme príležitosť na výmenu skúseností medzi kultúrami. Slovenčina je pekný jazyk, ale rovnako ako všetky jazyky, má pre mňa určité ťažkosti. V slovenskom jazykovom prostredí sa učím rýchlejšie a hranice postupne miznú.
Odporúčala by som túto univerzitu svojim známym, je tu príjemne a k tomu výborná knižnica s veľkým množstvom kníh.

Hlib Demianov, 17 rokov, Primorsk, FF (Učiteľstvo AJ + literatúra a TJ + literatúra)
Hľadal som všetky možnosti na štúdium v zahraničí – v EU a veľmi ma zaujala príležitosť študovať tu. Ukončil som strednú školu v meste Primorsk. Veľmi sa mi tu páči, učitelia sú príjemní a vzdelaní ľudia, je pre mňa zaujímavé komunikovať so Slovákmi. Jazykovú bariéru nepociťujem, zatiaľ len nedostatok slovnej zásoby, ktorú si postupne rozvíjam. Ešte som sa nerozhodol, čo budem robiť po škole. Priateľom školu odporúčam, rád ich tu uvidím okolo seba. Je tu dobrá príležitosť na štúdium pre absolventov z Ukrajiny.

Olexandra Tokariuk-Oleksiuk, 17 rokov, Storozhynets, PF (TJ+AJ)
Po absolvovaní gymnázia som sa zúčastnila prijímacích skúšok , kde súčasťou bol aj test zo slovenského jazyka. Čo sa jazyka týka, rozumiem takmer všetkému, ale povedať je to niekedy ešte problém. Školu by som odporúčala aj ostatným priateľom, vyučujú sa tu zaujímavé predmety a tiež je tu prínos cudzích jazykov. Po ukončení štúdia by som chcela pracovať ako prekladateľka.

Krystyna Yampolska, 17 rokov, Odesk, FF (učiteľstvo AJ + literatúra a filozofia)
Hľadala som na internete štúdium v zahraničí a našla som program „Free Student”. Ukončila som všeobecnú školu v Odesku. Potrebné bolo naučiť sa slovenský jazyk, zozbierať veľa dokumentov a zaplatiť poplatky. Cítim sa tu veľmi dobre, štúdium sa mi páči, učitelia sú výborní, je tu bezplatná výučba a veľa možností rastu.

Ilona, 17 rokov, z Zaporizhzhia, FF (Učiteľstvo AJ + literatúra a TJ + literatúra)
O štúdiu na Slovensku som sa dozvedela z letáku v škole a začala som absolvovať kurzy SJ. Na univerzite je vysoká úroveň prípravy, sú tu veľké možnosti komunikácie a spoznávania iných ľudí. Zvažujem do budúcna nad štúdiom v inej krajine, kde by som si chcela ďalej rozširovať už získané vedomosti.

Viktoriia Skuba, 17 rokov, Mukačevo, FF (AJ+TJ)
O tejto univerzite som sa dozvedela od kamarátov, musela som absolvovať kurzy SJ. Vážim si túto univerzitu. Po ukončení štúdia by som si chcela nájsť prácu.

Nataliia Klymenko, 17 rokov, Zaporožie, FF(AJ+TJ)
O štúdiu na Slovensku som sa dozvedela vďaka reklame na našej škole, podmienkou prijatia boli dobré známky.
Veľmi dobre sa tu cítim, rada komunikujem so spolužiakmi v slovenčine. Rozumiem pomerne dobre, no horšie je to zatiaľ s rozprávaním a písaním, ale myslím, že je to len otázkou času. Na univerzite sú zaujímavé prednášky, dobrí vyučujúci, ktorí vždy prichádzajú na pomoc, keď niečomu nerozumiem.

Študenti z Ukrajiny nie sú jedinými zahraničnými študentmi na pôde KU. Univerzita aktuálne hostí v rámci programu ERASMUS+ deväť študentov z Česka, Poľska, Lotyšska a Talianska. „Osem z nich u nás absolvuje mobilitu za účelom štúdia, jedna získava praktické skúsenosti z oblasti fyzioterapie v nemocnici. V prípade štúdia ide o študentov odborov história, žurnalistika, anglický jazyk, geografia a urgentná zdravotná starostlivosť, “ povedala Miroslava Sekanová z Referátu pre zahraničné vzťahy a mobility KU.

Jozef RošťákPridaj komentár