Na prednáške kolégia hovorili o politickej moci

Český katolícky kňaz Jan Koblížek prednášal 12. novembra v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku. Venoval sa princípom politickej moci Františka Suáreza.

Téma približovala vzťah španielskeho teológa a filozofa, jezuitu Františka Suáreza, k novovekým teóriám spoločenských zmlúv. Postoje filozofov ako T. Hobbes, J. Locke alebo J. J. Rousseau postavil Jan Koblížek oproti Suárezovým teóriám. Napriek ich spoločným črtám základný rozdiel podľa neho nastáva vo vnímaní slobodnej vôle človeka. Ďalším sporom sú ich odlišné názory na pôvod panovníckej moci.

„Suárez je osobnosť schopná uviesť do súladu kresťanskú katolícku tradíciu a výzvu moderny; teda zlúčiť pozíciu prirodzenosti a prirodzeného zákona so schopnosťou človeka vstúpiť do deja a dotvárať prirodzený zákon,“ hovorí Jan Koblížek. Podľa jeho slov tak Suárez chápe slobodnú vôľu ako podmienku moci, ktorá má svoj pôvod v ľudskej prirodzenosti.

Prednášku organizovalo Kolégium Katolíckej univerzity v Ružomberku. Hudobným vystúpením so zobcovými flautami ju sprevádzali Marta Mažariová a Veronika Súkeniková.

František Suárez študoval filozofiu, teológiu a právo. V roku 1564 vstúpil do jezuitského rádu, neskôr bol vysvätený za kňaza a začal prednášať filozofiu. Poslucháčom jeho prednášok bol aj pápež Gregor XIII. Ovplyvnil tiež niektorých novovekých filozofov, napr. R. Descartesa, G. W. Leibniza alebo I. Kanta.

Foto: internetPridaj komentár