Počet záujemcov o štúdium na filozofickej fakulte klesol

Filozofická fakulta organizovala prijímacie skúšky pre päť odborov. Zvyšné odbory budú mať skúšky v posledný aprílový deň.

RUŽOBEROK, 14. apríl 2014. Na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity (FF KU) v Ružomberku sa konali prijímacie skúšky pre akademický rok 2014/2015. Skúšky sa konali na piatich odboroch: anglický jazyk pre komerčnú prax, história, nemecký jazyk a kultúra, psychológia a žurnalistika.

Študenti posledných ročníkov stredoškolského štúdia sa zúčastnili registrácie, po ktorej nasledoval písomný test a po jeho úspešnom zvládnutí aj ústny pohovor. „Oproti minulým rokom sme dnes zaznamenali pokles počtu študentov,“ uviedol prodekan pre vzdelávanie a výchovu Ján Baňas. „Výsledky budú pre študentov zverejnené koncom júla, prípadne augusta,“ dodal na záver. Na úspešné absolvovanie skúšky museli získať študenti minimálne 50 až 60% z celkového počtu bodov, v závislosti od programu.

„Počet prihlásených nám rapídne klesol, pretože sme zvyknutí na trojciferné čísla. Obávam sa, že to spôsobili aféry, ktoré sa mediálne rozmazávajú okolo našej univerzity. Mali sme však veľmi dobrý pocit zo študentov, ktorí sa zaujímajú o veci a sledujú dianie vo svete,“ povedala predsedníčka žurnalistickej komisie Terézia Rončáková. K prijímacím skúškam sa vyjadril aj záujemca o štúdium Peter: „Katolícku univerzitu som si vybral, pretože mi mnoho známych spomínalo, že táto škola je dobrým výberom. Taktiež preferencie, kvalita a odporúčania na filozofickú fakultu sú vysoké na slovenské pomery.“

Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 226 študentov z 330 nahlásených. Odbor anglický jazyk pre komerčnú prax úspešne absolvovalo 16 študentov; katedra histórie mala 15 úspešne absolvujúcich študentov; katedra nemeckého jazyka a kultúry troch študentov; odbor psychológia úspešne absolvovalo 48 zúčastnených a odbor žurnalistika 61 študentov. Prijímacie skúšky pre zvyšné odbory FF KU sa uskutočnia 30. apríla 2014.

Foto: internetPridaj komentár