Na RUŽI sa diskutovalo o zraneniach z rodiny

 

V stredu 9. apríla zorganizovalo ASC Ružomberok v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku (KU) ďalšiu prednášku zo vzdelávacieho programu „Škola rodiny“ pod názvom Zranenia z rodiny a ich uzdravovanie.

Prednáška sa uskutočnila na internáte RUŽA s manželmi Naďovcami. Zúčastnení mali možnosť s nimi komunikovať na tému psychických aj fyzických zranení v rodine, ale aj problémov vo vzťahu medzi deťmi a rodičmi.

V diskusii Naďovci rozoberali to, ako na dieťa po psychickej stránke vplýva zranenie alebo úraz rodiča, ako vnímajú ich ratolesti nároky, ktoré na ne rodičia kladú, ale aj to, aká dôležitá je komunikácia medzi nimi. Manželia sa však dotkli aj chúlostivejších tém, ako je narodenie  neplánovaného dieťaťa a jeho následné prijatie v spoločnosti. „Najhoršie takéto dieťa vníma to, ak mu rodičia dajú najavo, že bolo neplánované, alebo priamo nechcené,“ povedala Naďová.

Škola rodiny sa na internáte RUŽA koná každé dva týždne, pravidelne v utorky o 19:00 pod záštitou KU a ASC Ružomberok. Prednášky a diskusie sú zamerané na témy súvisiace s partnerskými vzťahmi, rodičovstvom či prípravou na manželstvo. Hostia, ktorí  vedú stretnutia, sú pozvaní na základe svojich dlhoročných skúseností a odbornosti.

Témy, ktorým sa Škola rodiny venuje  v aktuálnom akademickom roku 2013/2014, sa týkajú budovania vzťahov, identity človeka a ukotvenia sexuality v živote človeka.

ASC Ružomberok je strediskom Združenia saleziánov – spolupracovníkov. Je to verejné zhromaždenie veriacich katolíkov – laikov i kňazov, ktoré sa venuje mládežníckemu hnutiu, ale aj snúbencom, manželom a rodinám. Taktiež sa zameriava na ľudskú a kresťanskú výchovu detí a mládeže, organizuje výlety, tábory, ale aj duchovné cvičenia pre mládež i dospelých.

Okrem projektu Škola rodiny je súčasťou ASC Ružomberok aj projekt Manželské večery, DOMKA – Združenie  saleziánskej mládeže v Liskovej či skupinové podujatia zamerané na prehlbovanie viery, budovanie vzťahov a spoločné modlitby.

 

Nikola JuríkováPridaj komentár