Na Workshope 2012 ocenili najúspešnejšie diela lokálnych televízií

DOLNÝ KUBÍN, 5. októbra – V priestoroch Hotela Park v Dolnom Kubíne sa začiatkom októbra konal XIV. ročník prehliadky tvorby lokálnych televízií. V tomto oravskom meste sa akcia konala po piatykrát. Prehliadka bola súťažná a televízie sa mohli prihlásiť do štyroch kategórií: dokument, spravodajstvo, publicistika a reklama. V sekcii dokument sa odbornej porote najviac páčil film Kežmarskej televízie Cínová duša. V kategórii spravodajstvo sa stal víťazným príspevok Mestskej televízie Ružomberok Nedokončené balkóny. Všetky príspevky hodnotila a porovnávala odborná porota, ktorej členmi boli Dušan Karolyi, Stanislava Benická, Ľubor Marko či Lenka Poláková z Českej televízie. Okrem odbornej poroty vyhlásil najlepších aj Literárny fond, ktorý v každej kategórii udelil finančnú prémiu a cenu.

Zúčastnené televízie sú členmi Spolku lokálnych TV staníc Slovenska (LOToS), ktorá prehliadku každoročne organizuje. Združenie tvorí 51 televízií z rôznych miest Slovenska a súťaže sa zúčastnilo 27 z nich.

Prehliadka bola neverejná a okrem autorov súťažných príspevkov patrila medzi pozvaných hostí kubínska televízia, ale aj školská televízia z neďalekej obchodnej akadémie. Pre návštevníkov Prehliadky bol pripravený seminár zameraný na aktuálne problémy vysielateľov v spolupráci s Radou pre vysielanie a retransmisiu. Finančnú podporu festivalu poskytla Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS-OSF).Pridaj komentár