Žiaci sa budú učiť mediálnu výchovu z novej učebnice

Deti čoraz viac prichádzajú do kontaktu s médiami. Sledujú televíziu a chodia na internet. Aj preto je už niekoľko rokov v učebných osnovách pre základné školy prierezový predmet mediálna výchova. Deti sa tak učia pracovať s médiami v rámci hodín Slovenského jazyka a literatúry, alebo majú mediálnu výchovu ako nepovinný predmet. V tomto školskom roku dostanú žiaci novú učebnicu mediálnej výchovy. Podrobnosti zisťoval Ondrej Rosík.

Príspevok bol uverejnený v Rádiu Lumen

Foto: Martin BuznaPridaj komentár