Najpodstatnejšia bola rýchlosť

 

Celoslovenská súťaž v čítaní a písaní Braillovým písmom sa dostala do povedomia na Katolíckej univerzite vďaka študentovi Ondrejovi Rosíkovi, ktorý sa stal  najrýchlejším Slovákom v písaní Braillovým písmom. Súťaž sa konala v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Celoštátne finále bolo vyvrcholením ôsmich krajských kôl. Ondrej Rosík je študentom druhého ročníka žurnalistiky, v univerzitnom Pulz rádiu pracuje ako redaktor a spolupracuje externe aj s Rádiom Lumen. Nevidiaci je od narodenia.

 

 

  • Kým začala prevládať moderná technika jediným prostriedkom na písanie a čítanie pre nevidiacich a slabozrakých bolo Braillové písmo. Dnes už azda niet krajiny na svete, kde by nepoznali toto písmo a kde by ho nepoužívali. V ktorej triede ste sa naučili Braillové písmo?

Písať a čítať som sa učil už od prvej triedy na základnej škole. Nebolo to ľahké, ale naučil som sa to za rok. Mali sme špeciálny šlabikár v ktorom boli jednotlivé písmená a písať sme sa učili pomocou klinčekov, ktoré sme zapichovali do tabuľky.

  • Toto písmo je  nástrojom na prijímanie a spracovávanie informácií. Vďaka nemu sú  ľudia samostatnejší, môžu študovať, pracovať, ale aj súťažiť. Ako sa volala škola, ktorá vám vlastne  dala  základ?

Bola to Základná spojená škola pre nevidiacich v Levoči. Do Levoče som začal chodiť, keď som mal päť rokov – najprv do škôlky a neskôr do školy. Býval som na internáte a domov som chodieval raz za dva týždne.

  • Táto súťaž sa koná každé dva roky. Kto ju organizuje  a koľko krát ste sa vy na nej zúčastnil?

Túto súťaž organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a ja som sa  na nej zúčastnil už druhý krát.

  • Na aké kategórie sa súťaž delí a ako to celé prebieha?

Delí sa na dve kategórie a to na kategóriu čítanie a na kategóriu písanie. Každý dostane text ktorý nepozná, oni mu spustia čas a on začne čítať. Keď dočíta zastaví sa čas. Spočíta sa čas za aký to prečíta a taktiež sa spočíta  koľko  mal chýb. Na základe toho sa zostaví tabuľka. Písanie  je skoro rovnaké. Do písacieho stroja som si vložil papier, spustili časomieru, jedna  pani mi čítala text a ja som to písal. Keď som dopísal zobrali mi papier, zhodnotili chyby a čas. Za každú chybu sa dáva jedna trestná sekunda.

  • Ako ste dopadli vy?

V čítaní som skončil piaty zo šestnástych. V písaní sa mi podarilo obsadiť prvé miesto, celkovo nás bolo v tejto kategórii sedem. Bol som prekvapený, že som bol prvý napriek úplne minimálnej snahe.

  • Číta sa vám lepšie v elektronickej podobe alebo v Braillovom písme?

Všetko čítam v elektronickej podobe. Väčšina materiálov ani nie je v Braillovom písme.

Aj preto som bol prekvapený, že som vyhral to prvé miesto. Ak si mám vybrať, tak radšej čítam knihy nahovorené ľudským hlasom, so syntetického hlasu ma už zvykne bolievať hlava. Keďže často sedím za notebookom a mám na ušiach slúchadlá, spolužiaci si robia srandu, že ten robotický hlas je moje svedomie, alebo moje druhé ja.

  • Na tejto súťaži ste sa zúčastnili aj v roku 2007.

Vtedy sa súťaž v čítaní a písaní konala v Bratislave. súťažil som len v kategórii písanie a získal som prvé miesto. Vtedy som si ešte často zapisoval veci v braillovom písme.

  • Málokto pozná Braillovo písmo. Mohli by ste ho ľuďom priblížiť?

Braillovo písmo sa skladá zo šiestich bodiek, ktorých kombináciou vznikajú jednotlivé písmená abecedy. Nevidiaci ho používajú na zápis textu, matematických symbolov, alebo nôt. Ak ste sa s ním ešte nikdy nestretli, môžete ho nájsť na liekoch či tlačidlách v niektorých výťahoch.

 

 Pridaj komentár