Nazrite do priestorov seminára v Nitre

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre srdečne pozýva všetkých, ktorí by sa radi nazreli do jeho priestorov a spoznali život jeho obyvateľov na Deň otvorených dverí. Konať sa bude v sobotu 20. apríla 2013. Tak ako každý rok, program začína svätou omšou v Bazilike sv. Emeráma o desiatej hodine. Neskôr sa návštevníci spoločne presunú do seminára, ktorý sa nachádza v blízkosti baziliky. Nasledovať bude prehliadka priestorov. Seminaristi ukážu izby, v ktorých sú ubytovaní, kaplnky, prednáškové a spoločenské miestnosti a telocvičňu. Prehliadku sprístupnených priestorov budú komentovať a zaujímavými informáciami obohacovať jeho samotní obyvatelia. Pre všetkých zúčastnených bude k dispozícii obed v jedálni. V programe je ďalej pripravená zaujímavá prednáška. Po nej sa talentovaní seminaristi predstavia v zábavnom programe. Po jeho skončení sa bude losovať tombola. Záver bude patriť adorácii v Kaplnke sv. Gorazda s eucharistickým požehnaním. Celkový program je vhodný pre širokú verejnosť. Po ukončení Dňa otvorených dverí je možnosť prehliadky starobylého mesta, návšteva Kalvárie v Nitre, alebo kláštora klauzúrovaných „ružových” sestier, ktoré patria k rádu Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony. Už teraz sa na vás tešia seminaristi a predstavení seminára.

                                                                                                                                               bukrieta                                                                                                                                                                                                                                                                                      Snímka: www.ksnr.sk

 

 

 

 

 Pridaj komentár