„Nebojte sa študovať v zahraničí ,“ odkazuje SAIA

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) ponúkla študentom možnosť informovať sa o štúdiách v zahraničí prostredníctvom prednášky.

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) na svojej pôde organizovala prednášku týkajúcu sa zahraničných pobytov SAIA. Je to mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 napomáha zmedzinárodneniu vzdelávania a vedy na Slovensku. Služby a programy, ktoré tiež posilňujú občiansku spoločnosť, nám priblížila Zuzana Grochalová, koordinátorka programov SAIA. „Pre študentov často organizujeme informačné semináre, konferencie, školenia konkrétneho typu študijného odboru a rôzne typy workshopov, kde sa dozvedia všetko o štipendiách a grantoch, najmä pre pobyty v zahraničí, o ponukách, ktoré priamo administruje SAIA,“ vysvetľuje koordinátorka Grochalová. Hlavné programy SAIA, prostredníctvom ktorých môžete vycestovať, sú Národný štipendijný program, Akademické mobility, CEEPUS, Akcia Rakúsko-Slovensko, Sciex (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond), Servisné centrá EURAXESS a bližšie informácie o nich si môžete prečítať na webovej stránke www.saia.sk.

Mária, študentka Filozofickej fakulty KU: „Najviac ma na prednáške SAIA zaujalo, že je veľká škála možností, kde vycestovať, a mám si z čoho vyberať. Dostať sa aj do iných krajín ako európskych ma veľmi láka,  pretože som vždy chcela niečo také vyskúšať. Neľutujem, že som tam bola, lebo teraz mám na študovanie v zahraničí úplne nový pohľad.“

Martina PúpavováPridaj komentár