Nechať žiť je správna voľba

RUŽOMBEROK- 25. marec je  Dňom počatého dieťaťa. V rámci neho zorganizovalo Univerzitné pastoračné centrum (UPaC) na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) Kampaň za počatý život.

„Nechať žiť je správna voľba,“ je odkaz kampane na ochranu práv počatých detí, ktorú Fórum života zahájilo už 12. marca. Akcia na KU prebieha od 20. marca a v rámci tohto týždňa UPaC pripravilo rôzne podujatia. Vďaka nim majú zamestnanci i študenti KU možnosť duchovne podporiť kampaň modlitbou svätého ruženca alebo krížovou cestou za nenarodené deti. Dobrovoľníci v priestoroch univerzity rozdávajú i letáky a biele stužky na podporu úcty k životu. Práve biela stužka je symbolom detskej nevinnosti a bezbrannosti. „Každý, kto si stužku viditeľne pripne na hruď, na stranu srdca, sa hlási k rešpektovaniu práva na život od počatia,“ prezradila jedna z dobrovoľníčok UPaC. Nedeľné premietanie filmu Láska je voľba, zachytávajúceho život svätej Gianny Berettovej-Mollovej, bude ukončením kampane na KU.

V rámci celoslovenskej kampane Fóra života ide v poradí o 12. ročník Dňa počatého dieťaťa, ktorého cieľom je šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia, obraňovať jeho právo na život a tiež mobilizovať spoločnosť k pomoci pre ich rodičov a rodiny.Pridaj komentár