Nelegálna skládka uprostred obytnej zóny v Dolnom Kubíne

Rok čo rok trápi obyvateľov mesta Dolný Kubín, časti Záskalie, nelegálna skládka odpadov. Tá je uložená, v blízkosti obytných domov a dokonca v blízkosti rieky Orava, ktorá je označovaná za jednu z najčistejších riek. Arogantnosť ľudí sa ukazuje pravidelne, aj napriek oznámeniu na tabuli: „Zákaz sypať smeti!“.  Tú nainštalovali práve z dôvodu nekonečného boja s ľuďmi, ktorí si zvykli robiť z ulice skládku odpadov.
Ulica Odpadková, aj tak by sa mohla nazvať neslávna ulica v mestskej časti Záskalie. Aj keď je táto časť mimo centra mesta, nachádza sa v tesnej blízkosti rieky Oravy.  Skládku tvorí zväčša biologický odpad, ale i ten komunálny.  Kým na skládke týždenne pribúdajú zvyšky pokosenej trávy, konárov a zhnitých jabĺk, pribúda aj ten komunálny. Práve on môže mať negatívny dopad, na životné prostredie a celkový život obyvateľov. „Ľudia sú egoisti, pília si konár na ktorom sedia. Vôbec si neuvedomujú, že škodia týmto spôsobom sebe. Neriadená a nelegálna skládka do mesta a ulice nepatrí“, odpovedá na otázku ohľadom skládky, devätnásťročný Juraj. Popri skládke prejde denne množstvo ľudí, zvierat a aut.  Prejde deň, týždeň, mesiac a odpadu veselo pribúda.  Slovenská legislatíva však hovorí jasne. Podľa  Zákona 223/2001 o odpadoch, zakazuje ukladať odpad všade tam, kde na to nie je určené miesto. Rozhodli sme sa teda kontaktovať kompetentné úrady, ktoré akoby o tomto probléme ani nevedeli.  Podnety a fotografie skládky, sme prostredníctvom e-mailu zaslali na Obvodný úrad Životného prostredia v Dolnom Kubíne, ako i na Mestský úrad v Dolnom Kubíne.  Zákon pritom jasne vymedzuje, vinníkovi odstrániť na vlastné náklady nelegálnu skládku a ak je vinník neznámy, za odstránenie nelegálnej skládky zodpovedá obec.
Na náš podnet odpovedal jedine pán Juráš, z MsÚ Dolný Kubín. „Poukázali ste na jeden, z dlhotrvajúcich problémov mestskej časti Záskalie. Vami uvádzaný problém, nelegálne uloženého odpadu, napriek umiestneniu tabuľky so zákazom, sa každoročne opakuje. Mesto z tejto časti pravidelne odpad likviduje.“, vyjadril sa v odpovedi na náš podnet.  Zároveň prisľúbil, úplne odstránenie skládky, v jarných mesiacoch nasledujúceho roka.
Riešenie musí prísť z radov občanov, ktorí by si mali uvedomiť, že týmto spôsobom dehonestujú svoje okolie zápachom. Odpad na skládke zároveň nepridá, ani na kráse tejto mestskej časti.  Ostáva len dúfať, že občania budú zodpovednejšie pristupovať k svojmu okoliu, prírode a tak si nebudú mýliť ulicu so smetným košom.

Rok čo rok trápi obyvateľov mesta Dolný Kubín, časti Záskalie, nelegálna skládka odpadov. Tá je uložená, v blízkosti obytných domov a dokonca v blízkosti rieky Orava, ktorá je označovaná za jednu z najčistejších riek. Arogantnosť ľudí sa ukazuje pravidelne, aj napriek oznámeniu na tabuli: „Zákaz sypať smeti!“.  Tú nainštalovali práve z dôvodu nekonečného boja s ľuďmi, ktorí si zvykli robiť z ulice skládku odpadov.
Ulica Odpadková, aj tak by sa mohla nazvať neslávna ulica v mestskej časti Záskalie. Aj keď je táto časť mimo centra mesta, nachádza sa v tesnej blízkosti rieky Oravy.  Skládku tvorí zväčša biologický odpad, ale i ten komunálny.  Kým na skládke týždenne pribúdajú zvyšky pokosenej trávy, konárov a zhnitých jabĺk, pribúda aj ten komunálny. Práve on môže mať negatívny dopad, na životné prostredie a celkový život obyvateľov. „Ľudia sú egoisti, pília si konár na ktorom sedia. Vôbec si neuvedomujú, že škodia týmto spôsobom sebe. Neriadená a nelegálna skládka do mesta a ulice nepatrí“, odpovedá na otázku ohľadom skládky, devätnásťročný Juraj. Popri skládke prejde denne množstvo ľudí, zvierat a aut.  Prejde deň, týždeň, mesiac a odpadu veselo pribúda.  Slovenská legislatíva však hovorí jasne. Podľa  Zákona 223/2001 o odpadoch, zakazuje ukladať odpad všade tam, kde na to nie je určené miesto. Rozhodli sme sa teda kontaktovať kompetentné úrady, ktoré akoby o tomto probléme ani nevedeli.  Podnety a fotografie skládky, sme prostredníctvom e-mailu zaslali na Obvodný úrad Životného prostredia v Dolnom Kubíne, ako i na Mestský úrad v Dolnom Kubíne.  Zákon pritom jasne vymedzuje, vinníkovi odstrániť na vlastné náklady nelegálnu skládku a ak je vinník neznámy, za odstránenie nelegálnej skládky zodpovedá obec.
Na náš podnet odpovedal jedine pán Juráš, z MsÚ Dolný Kubín. „Poukázali ste na jeden, z dlhotrvajúcich problémov mestskej časti Záskalie. Vami uvádzaný problém, nelegálne uloženého odpadu, napriek umiestneniu tabuľky so zákazom, sa každoročne opakuje. Mesto z tejto časti pravidelne odpad likviduje.“, vyjadril sa v odpovedi na náš podnet.  Zároveň prisľúbil, úplne odstránenie skládky, v jarných mesiacoch nasledujúceho roka.
Riešenie musí prísť z radov občanov, ktorí by si mali uvedomiť, že týmto spôsobom dehonestujú svoje okolie zápachom. Odpad na skládke zároveň nepridá, ani na kráse tejto mestskej časti.  Ostáva len dúfať, že občania budú zodpovednejšie pristupovať k svojmu okoliu, prírode a tak si nebudú mýliť ulicu so smetným košom.Pridaj komentár