Nevidiaci objasnili svoje videnie sveta

Katolícka univerzita patrí medzi inštitúcie, ktoré sú otvorené prijímať študentov s akýmkoľvek zdravotným postihnutím.

RUŽOMBEROK 20. november – V priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPaC) sa konal workshop s názvom Videnie nevidiacich. Témou diskusie bolo pochopenie problematiky prijatia a pomenovania ľudí s postihnutím. Uskutočniteľnosť tohto kroku závisí od poznania histórie, terminológie, prístupov, postojov a spôsobu života jednotlivcov s postihnutím.

„Je jednoduché odstrániť bariéry v podobe schodov alebo veľmi úzkych dverí. Podstatné je, aby sme sa naučili odbúravať sociálne bariéry, ktoré sú v nás,“ povedala Margaréta Domiterová, členka UPaC, ktorá prednášku viedla spolu s nevidiacimi Slávkou Matlovou a Tomášom Kollárom. Tí zároveň prítomným názorne predviedli prístroje, ktoré im uľahčujú každodenný život v spoločnosti.

Predovšetkým v posledných rokoch 20. storočia bolo vzdelanie sprístupnené aj postihnutým ľuďom. Tento fakt prispel k zlepšeniu ich pozície v spoločnosti a začali byť vnímaní ako seberovní. V dnešnej dobe sa vďaka tomu môžu prejaviť ako kvalitní zamestnanci a zamestnávatelia. Napriek všetkým opatreniam, ktoré boli v tejto oblasti podniknuté, sa hendikepovaní ľudia stretávajú s rôznym typom predsudkov. „S predsudkami sa stretávam často. Vidím to hlavne v neznámom prostredí, mimo univerzity, kde sa ľudia ku mne nesprávajú ako k seberovnej. Cítim, že ma ľutujú . Stretávam sa však aj s takými ľuďmi, hlavne v autobuse, ktorí sa ma spýtajú priamo, či mi môžu pomôcť. Iní sa mi snažia spríjemniť cestu tým, že mi hovoria o počasí,“ s úsmevom dodala Slávka.

Na prednáške niekoľkokrát odznelo, aká je komunikácia pri stretnutí s hendikepovaným človekom dôležitá. „Komunikácia mi nerobí problém. Často upozorňujem ostatných na to, že si dokážem veci vybaviť sám a nepotrebujem pomoc asistenta. Pri stretnutiach ruku podávam prvý, takže rozpaky nie sú na mieste,“ doplnil Tomáš.

„Myslenie spoločnosti môžu zmeniť v prvom rade mladí ľudia, pretože minulá generácia takto vychovávaná nebola,“ na záver poznamenala Domiterová. Tiež upozornila na dôležitosť správneho postoja voči znevýhodneným u každého jednotlivca.

Foto: Christophe MoustierPridaj komentár