Nie všetko vyslovené tvorí príbeh

Katolícka univerzita spolupracuje s Univerzitou Mateja Bela na projekte Naratívny realizmus a konštruktivizmus. Seminár je v prvom roku plánovaného trojročného trvania. Svoj výskum zameriava na charakteristiku narácie, teda príbehu. Hlavný riešiteľ projektu Eugen Zeleňák napísal pre praktické využitie výsledkov výskumu publikáciu Konštruktivizmus a pluralita v histórii, určená je najmä študentom histórie. „Plánované sú i ďalšie publikácie a v decembri by mal vyjsť odborný článok v americkom časopise History and theory,“ vyjadril sa zástupca vedúceho katedry Eugen Zeleňák.

Projekt sa zaoberá naratívnymi štruktúrami, zobrazením času v príbehu či osobou rozprávača. Jednotlivé etapy výskumu budú ukončené grantovým stretnutím odborníkov.Pridaj komentár