Niektorí sú si rovnejší

       Zvieracia farma, jedno z najslávnejších diel anglického spisovateľa patrí k vrcholom svetovej literatúry. V školách je súčasťou povinného čítania, iní po tejto zaujímavej knihe siahnu aj vo vyššom veku.
To je aj jedna z hlavných predností tohto diela. Je napísané jednoducho, výstižné a hlavne zrozumiteľne.
Téma komunizmu by sa dala opísať oveľa komplikovanejšie a obšírnejšie. To by však z diela Zvieracia farma urobilo len ďalšiu terminologickú knihu.
George Orwell, známy svojimi dielami, patrí medzi vrcholných spisovateľov 20. storočia.
Tento fundovaný človek, dokázal vystihnúť na sedemdesiatich stranách podstatu a hlavnú myšlienku jedného z najdogmatickejších prúdov v politike, komunizmu.
Celý dej sa odohráva na farme pána Jonesa v Anglicku. On sa k svojim zvieratám nespráva najlepšie a preto sa rozhodnú vyvolať revolúciu. Sú ovplyvnené kancom Majorom, ktorý rozhlasuje, že všetky zvieratá sú súdruhovia a musia vyhnať ľudské pokolenie z farmy. Heslom revolúcie sa stáva: „Všetko čo chodí po dvoch nohách je nepriateľ a všetko čo chodí po štyroch nohách je priateľ!“
Po revolúcii sa k moci na farme dostávajú zvieratá. No nie všetky. Dominantné postavenie získavajú prasatá: Napoleon, Kvičiak a Snehuliak.
Zložia si vlastnú hymnu, Zvieratá Anglicka a režim animalizmus, ktorý prasatá nastolili, zhrnuli do siedmich prikázaní. 1. Každý, kto chodí na dvoch nohách, je nepriateľ.
2. Každý, kto chodí na štyroch nohách alebo má krídla, je priateľ. 3. Nijaké zviera sa nikdy nebude obliekať. 4. Nijaké zviera nebude spať v posteli. 5. Nijaké zviera nebude piť alkohol.
6. Nijaké zviera nezabije iné zviera. 7. Všetky zvieratá sú si rovné. Prasatá však postupne pravidla porušujú a začínajú chodiť po dvoch nohách. Heslo „Štyri nohy dobré, dve nohy zlé.“ sa mení na: „Štyri nohy dobré, dve nohy lepšie.“ Zvieratá si už nie sú rovné, pretože niektoré sú si rovnejšie.
Autor dokonale znázornil problematiku komunizmu a to prostredníctvom zvierat. Pri čítaní tejto knihy si každý môže vytvoriť vlastný názor na opísanú ideológiu.
Existujú rôzne dohady a diskusie o tom, či by kniha nemala obsahovať aj názor, poznámky autora k danej tematike. Celé dielo, každá veta a slovo je vyjadrením autorovho postoja k otázke komunizmu. Pri čítané si človek uvedomuje, ako túto situáciu vnímal samotný spisovateľ a samozrejme, je dôležité poznať aj jeho politické názory a život.
Hoci je to román, nevyznačuje sa dlhými zápletkami, prehusteným obsahom či náročným použitím jazyka. Autor použil jednoduchosť, satiru čím dosiahol pochopiteľnosť textu a to, že Zvieracia farma patrí k nadčasovým knihám. Myslím si, že toto dielo by malo mať miesto v knižnici každého človeka ako memento doby, ktorá nebola vymyslená. Doby, ktorá existovala, a v ktorej skutočne žili ľudia.

Mária Gajdárová
foto: referaty.aktuality.skPridaj komentár