Nová a zrozumiteľnejšia technická učebnica

RUŽOMBEROK – Vzdelávanie zohráva v živote človeka veľmi dôležitú úlohu. Uvedomujúc si  tento fakt vydal tím odborníkov multimediálnu publikáciu z názvom Didaktika technickej výchovy pod záštitou projektu KEGA . Hlavnou organizátorkou tohto projektu bola profesorka Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bella v Bratislave Mária Kožuchová, ktorá spoločne pracovala na tomto projekte z viacerými pedagógmi z rôznych slovenských vysokých škôl.

Hlavnou úlohou novej učebnice je priblížiť a zdokonaliť postupy výučovania študentom technického zamerania v zrozumiteľnejšej podobe. Preto je určená hlavne budúcim učiteľom technických odborov.Pridaj komentár