Nový Erasmus plus neponúka možnosť jazykových kurzov

 Jazykové kurzy pred absolvovaním Erasmus štúdia už nebudú k dispozícii. Dozvedeli sa to vysokoškoláci Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU), ktorí sa 20. októbra zúčastnili na informačnom seminári Erasmus vo veľkej prednáškovej miestnosti Univerzitnej knižnice KU.

      V novom akademickom roku bude mať Erasmus názov Erasmus plus. „Erasmus pohltí všetky ostatné programy a bude mať hlavičku Erasmus plus,“ vysvetlila Michaela Moldová Chovancová.

    Počas minulého akademického roka mohli študenti absolvovať šesťtýždňový intenzívny kurz cudzieho jazyka. Každý mal právo urobiť skúšku v jazyku, ako bola napríklad turečtina, poľština, čeština, teda jazykov, ktoré nie sú také frekventované.

    „Toto fungovalo počas minulého akademického roka. V Erasme plus táto možnosť nie je. Ako to bude vyzerať, nevieme, ale momentálne na to financie pridelené nie sú, “ vyjadrila sa  Michaela Moldová Chovancová, pracujúca na oddelení pre zahraničné vzťahy a mobility. „Toto oddelenie má za úlohu pomáhať študentom, ale aj zamestnancom škôl našej univerzity nájsť si najvýhodnejšie štipendium a najvýhodnejší grant.“

    Erasmus študentská mobilita je vlastne príležitosť absolvovať bezplatné štúdium v zahraničí, ktorá je určená pre študentov bakalárskeho, magisterského, ale aj doktorandského štúdia. Zapojiť sa môžu aj vyučujúci a administratívni pracovníci vysokých škôl.  Študentské mobility sú poskytované za účelom štúdia, stáže, výučby a školenia.

     Na Erasmus mobility je udeľovaný finančný príspevok z Európskej únie, ktorého úlohou je pokryť bežné náklady. Ak študent poberá motivačné, prospechové alebo sociálne štipendium, má nárok tento príspevok čerpať aj počas pobytu v zahraničí.

     Podmienkou na štúdium za hranicami je byť študentom KU, ktorý ukončil minimálne prvý ročník bakalárskeho štúdia, a splniť podmienky výberového konania. Domáca univerzita tiež musí mať podpísanú dohodu o spolupráci v programe Erasmus s partnerskou univerzitou.

     „Erasmus by som vám chcel odporučiť, pretože pre mňa to bola obrovská skúsenosť,“ povedal Michal Kentoš, študent tretieho ročníka a absolvent štúdia v poľskom meste Čenstochová.

     Večer o 18:00 sa študenti mohli zúčastniť aj  „Erazmus večera“ v spoločenskej miestnosti UPaC.

     Erazmus funguje už 25 rokov. V Európskej únii existuje od roku 1987. Na Slovensko bol uvedený v roku 1998, kde neskôr fungoval ako LLP Erazmus, súčasť Programu celoživotného  vzdelávania, ako ho poznáme aj dnes.

Alžbeta Ladňáková

foto: http://campus.ie/college-life/international/preparing-for-erasmusPridaj komentár