Nový program Erasmus plus aj v Ružomberku

Ružomberok – Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) zaradila do svojho portfólia študijných programov Erasmus plus. Ten bol spustený od začiatku januára 2014.

Európska komisia otvára nový Erasmus plus, ktorý má nahradiť súčasné vzdelávacie programy. Tento projekt vznikol spojením programov Comenius a Leonardo da Vinci. Ich kombináciou sa nový Erasmus zefektívnil, zjednodušil a hlavne, mal by byť konkurencieschopný pre ďalšie už existujúce programy.

Trvať by mal sedem rokov. Počas tohto obdobia umožní štúdium až 4 miliónom mladých ľudí. Jeho rozpočet oproti pôvodnému projektu narástol až o 40%. Konečná suma sa zastavila na čísle 14,5 miliardy eur.

Už počas najbližších dní pribudnú informácie pre študentov KU na stránke zahraničných vzťahov a mobilít.

Aký presný počet vysokoškolákov z Ružomberka môže ísť na Erasmus plus? „Je to viazané na finančné prostriedky, ktoré sú pridelené z Európske komisie,“ rozhovorila sa Michaela Moldová Chovancová z oddelenia pre zahraničné vzťahy a mobility KU. „Naša univerzita sa snaží získať čo najviac prostriedkov a umožniť čo najväčšiemu počtu uchádzačov ísť do zahraničia. Pre konkrétneho študenta je to jedinečná príležitosť, ktorá mu môže pomôcť aj v budúcom zamestnaní,“ dodala na záver.

Program Erasmus vznikol na podnet Európskej únie v roku 1987. Jeho úlohou je podporovať mobilitu vysokoškolákov vzdelávajúcich sa po celej Európe. Patrí k najúspešnejším študijným programom na svete. Od jeho vzniku sa ho zúčastnilo viac ako 3 milióny študentov.Pridaj komentár