Objav pracovníka KU pomáha zodpovedať otázku obnoviteľných zdrojov

Historicky prvým objavom na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) je energeticky modifikovaná biomasa, na ktorej má zásluhu enviromentalista, ekológ, výskumník a pedagóg docent Jaroslav Demko.

Výskum vznikol z nutnosti zabezpečenia dostupných a bezpečných energetických zdrojov. Podľa slov Demka sú ich neoddeliteľnou súčasťou obnoviteľné zdroje: „Tieto zdroje energie budú pravdepodobne v budúcnosti zohrávať čoraz významnejšiu úlohu tak, ako sa ľudstvu bude dariť ich efektívne a environmentálne prijateľne získavať.“ Pri ich získavaní treba zohľadniť viaceré faktory, medzi ktoré neodmysliteľne patrí geografická poloha krajiny. Pre stredoeurópsku oblasť zohráva významnú úlohu okrem iných obnoviteľných zdrojov energetická biomasa.

Biomasa sa energeticky využíva priamo spaľovaním, alebo transformovaním na iné ušľachtilejšie formy biogénnych palív. Cieľom výskumu bolo zvýšenie kvality biomasy, čím mal vzniknúť nárast jej energetickej hodnoty. „Hypotéza sa definovala tak, že keď chceme dosiahnuť pri rovnakej hmotnostnej  produkcii vyššiu energetickú produkciu, musíme látkovo upraviť biomasu tak, aby sa dosiahla jej vyššia energetická hodnota.“ uviedol Jaroslav Demko. Pri tvorbe vysokoenergetických látok sa ukázalo, že chemická cesta ovplyvnenia fyziologických procesov je najreálnejšia. Týmto spôsobom sa podarilo zvýšiť spaľovacie teplo a výhrevnosť energetickej biomasy. Objav má vysoký vedecký i hospodársky význam. „Dosiahnuté výsledky  predznačujú cestu k produkcii vysokoenergetickej biomasy, ktorá sa lepšie uplatní na energetických trhoch,“ povedal Demko.

Jaroslav Demko sa narodil v Ružomberku a vyštudoval Technickú univerzitu vo Zvolene, kde neskôr pôsobil ako vysokoškolský pedagóg. Nasledovne pracoval ako manažér životného prostredia v Severoslovenskej celulózke a papierňach Ružomberok a po ukončení činnosti viedol Vodárenskú spoločnosť Ružomberok. V súčasnosti spolupracuje so Slovenskou národnou akreditačnou službou a viacerými univerzitami, medzi ktoré patrí aj KU, kde pracuje na Katedre biológie a ekológie Pedagogickej fakulty KU.

 

autor: Matej Gajdošík
foto: wikipediaPridaj komentár