Očakávaná rekonštrukcia univerzitného internátu prinesie zmeny

V najbližších mesiacoch Katolícka univerzita v Ružomberku odštartuje rozsiahle rekonštrukčné práce na jednom zo svojich ubytovacích zariadení pre študentov – internátu C blok.

Ružomberská univerzita sa rozhodla po tom, čo získala od ministerstva školstva okolo 2,5 milióna eur, zainvestovať peniaze z eurofondov do niekoľkých projektov. Tie by mali prilákať potenciálnych záujemcov o štúdium, skvalitniť vzdelávacie procesy a študentský život či zlepšiť materiálno – technické zabezpečenie.

Prvým projektom univerzity bola výstavba novej a modernej knižnice, ktorá má slúžiť nielen študentom a zamestnancom školy, ale je dostupná aj pre  širokú verejnosť. Po úspešnom zrealizovaní má v pláne aj rozbehnutie rekonštrukcie spomínaného internátu, ktorej výsledkom by malo byť navýšenie počtu ubytovaných osôb o takmer dvojnásobok, z 87 na 146 miest. V praxi by to znamenalo, že by pribudli tri desiatky nových izieb.

Ubytovacie zariadenie na Hrabovskej ceste by podľa očakávaní nadobudlo i spoločenské priestory, päť kuchyniek a štyri práčovne.

Hlavným cieľom rekonštrukcie nie je len zvýšenie kapacity, ale najmä zlepšenie kvality ubytovacích služieb. Upozorňuje sa predovšetkým pred problémom hygienických zariadení, ktoré nie sú v ideálnom stave. Tie sú nevyhovujúce pre telesne indisponované a imobilné osoby.

Rektor KU Tadeusz Zasepa sa v minulosti vyjadril na adresu odvážnych plánov pre internetový portál aktuality.sk. Realizáciu stavebných prác objektu ,,céčka“ označil za dobrý signál pre pedagógov a študentov, že univerzita kráča tým správnym smerom.

Študent Boris, ktorý je ubytovaný na jednej z izieb ,,céčka“ sa k téme rekonštrukcie vyjadril z pohľadu svojho zdravotného problému. ,,Keď som sa dopočul o plánovanej rekonštrukcii C bloku, znepokojil som sa. Som telesne hendikepovaný a ubytovanie na internáte mi značne uľahčuje pobyt na univerzite. Nie som si však istý, či budem môcť plnohodnotne pokračovať v štúdiu počas výstavbových prác. Bol by som rád, ak by sa našla adekvátna náhrada.“

Na domovskej stránke univerzity sa píše, že súčasťou úprav je aj nadstavba objektu. Pribudnúť by mali sklady, kancelárie a výťahy. Budova by po obnove mala obsahovať aj nové rozvody elektroinštalácie, zdravotechniku a vzduchotechniku. Počíta sa s úsporou prevádzkových nákladov.

Text a foto: Tomáš Kotlárik

 Pridaj komentár