Očakávania mladých duší

Všetci študenti sú si vedomí, že vysoká škola nie je len o zábave ale aj o povinnostiach a študovaní, kvôli ktorému sem prišli.

 

Nikola (žurnalistika) : „Od našej univerzity očakávam to, čo každý študent – že ma obohatí o nové poznatky, prinesie mi do života niečo nové – vedomosti, skúsenosti, priateľov.  Verím, že si  ňou zabezpečím budúcnosť, pretože budem robiť to, čo som vždy chcela.“

 

Martina (žurnalistika) : „Moje očakávania nie sú obzvlášť zvláštne. Dúfam, že vďaka Katolíckej univerzite (KU) upriamim svoju pozornosť na to, čo ma skutočne baví a dostatočne ma pripraví na život.“

 

Ivana (žurnalistika) : „Od VŠ očakávam zlepšenie sa v písaní, prehĺbenie vedomostí a zručností v tomto odbore a taktiež vidím lepšiu budúcnosť v uplatnení s VŠ ako bez nej.“

 

Tomáš (žurnalistika) : „Od vysokej školy očakávam, že naplním úspešné ciele, ktoré som si dal pred štúdiom, teda vyštudovať a po skončení nájsť plnohodnotnú prácu v mojom odbore, aj keď uplatnenie je veľmi malé. Samozrejme, ďalšie očakávania sú tradičné, nájsť nových a milých ľudí, priateľov.“

 

Matej (žurnalistika) : „Od štúdia na Katolíckej univerzite očakávam hlavne vedomosti a praktické zručnosti, ktoré budem môcť využiť vo svojom budúcom zamestnaní. Taktiež by mi urobilo radosť, keby okolo mňa vznikol dobrý kolektív.“

 

Zuzana (žurnalistika) : „Od vysokoškolského štúdia očakávam hlavne kvalitné vzdelanie a

pozitívny prístup vyučujúceho k študentovi. Pre mňa ako študentku

so špecifickými potrebami je prístup vyučujúcich mimoriadne

dôležitý. Z odporúčaní viacerých mojich zrakovo postihnutých

známych má Katolícka univerzita dobré skúsenosti s takýmito

študentmi. Asi ako každý študent očakávam aj dobré uplatnenie na

trhu práce.“Pridaj komentár